วิธีอาบน้ำหลังการมีเพศสัมพันธ์ของศาสนาอิสลาม

25 พค. 54     185120

เพศสัมพันธ์ในอิสลามสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำ

มุฮัมมัด อิมรอน เขียน : ศิระ นวนมี แปล


ที่มา http://www.halalthailand.com/olips/index.php?category=3&page=1&subcat=3&ctop=ผู้หญิง

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ


สิ่งที่ควรทำ
1. เอาน้ำนมาซ ทำความสะอาดปากและฟันและใช้น้ำหอม
2. ความตั้งใจที่ถูกต้อง
3. เตรียมจิตใจให้พร้อม
4. เล้าโลมก่อนมีเพศสัมพันธ์
5. อ่านดุอาอฺ
6. เลือกเวลาที่เหมาะและทำจิตใจให้มั่นคง
7. ใช้ท่าที่ถูกต้อง
8. เล้าโลมหลังมีเพศสัมพันธ์
9. ปัสสาวะก่อนการร่วมเพศครั้งต่อไป
10. ทำความสะอาดอวัยวะเพศ
11. อาบน้ำก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อไป
12. หลังจากนั้นก็อาบน้ำทันที
13. ปกปิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว

สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. เปลือยกายล่อนจ้อน
2. หันไปทางกิบละฮ์
3. ยืนขณะร่วมประเวณี
4. พูดมากเกินไป
5. จ้องดูส่วนลับ
6. อิ่มเกินไป
7. กระเพาะเต็ม
8. หยุดร่วมเพศในคืนต้องห้าม
9. ใช้จินตนาการ
10. หมกมุ่นมากเกินไป
11. ดื่มน้ำทันทีหลังจากเสร็จกิจ
12. เพศสัมพันธ์ทางเว็จมรรค (ประตูหลัง)
13. มีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือน
(ป.ล.แต่ละข้อข้างต้นจะมีการพูดถึงทีละข้อเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง)


ความสะอาด
การที่อิสลามเน้นเรื่องความสะอาดเป็นที่รู้กันแม้แต่เด็กเล็กผู้เป็นมุสลิมที่ดีว่า ความสะอาด
เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา (อีหม่าน) หะดีษหนึ่งได้สอนเราไว้เช่นนั้น
ในเวลามีเพศสัมพันธ์นั้น แง่มุมความสะอาดของอิสลามจะเน้นย้ำอย่างมากร่างกายที่สะอาด
จะเพิ่มความบริสุทธ์ทางจิตวิญญาณและสามีภรรยาควรมีน้ำนมาซ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ถึง
การเตรียมตัว ว่าจะต้องมีการทำความสะอาดปากให้ทั่วถึงด้วยกิ่งไม้ทำความสะอาด หรืออย่างน้อย
ก็ต้องแปรงฟัน ไม่มีอะไรที่จะทำให้อารมณ์เสียมากไปกว่าลมหายใจที่ไม่สะอาดและกลิ่นฉุน บรรดา
ผู้ที่คุ้นเคยอยู่กับการสูบบุหรี่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องนี้ ความสำคัญเรื่องนี้สามารถวัดได้จาก
มัสอะละฮ์ (กรณี) ของกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่า บุคคลหนึ่งซึ่งได้กินหัวหอมและกระเทียม
เข้าไปแล้ว เข้าไปในมัสญิดฟุเกาะฮา (รอฮิมะฮุมุลลอฮ์) หรือนักกฎหมายได้ออกกฎมาว่า ห้ามบุคคล
ดังกล่าวเข้ามาในมัสญิด เหตุผลก็คือเป็นสาเหตุแห่งการตักลีฟ (ความไม่สะดวกสบาย) ของเพื่อน
ร่วมนมาซ ดังนั้นความสำคัญมีแค่ไหนก็ลองคิดดู สำหรับสามีและภรรยาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันอย่างต่อเนื่อง
ควรที่จะรักษาอนามัยทางปากเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดความน่ารังเกียจต่อกัน การละเลยรูปแบบที่สำคัญ
ของการรักษาความสะอาด (เฎาะฮาเราะห์) อาจมีผลร้ายแรงเสียหายต่อการแต่งงานซึ่งเรื่องนี้ดูเผินๆ
เหมือนไม่สำคัญ แต่ก็ได้กลายเป็นที่มาของการแตกแยกและความขัดแย้งของการแต่งงานมาแล้ว
ควรจะใช้น้ำหอมอันเป็นซุนนะฮ์ของรอซูลุลลอฮ์ (ศ็อลฯ) ผู้เป็นนายอันมีเกียรติของเรา สิ่งนี้จะ
ก่อให้เกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน

ความตั้งใจ
ความสำคัญของการตั้งใจได้ย้ำไว้อย่างพอเพียงแล้วในเรื่องความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์
เพื่อที่จะได้รับรางวัลต่อการกระทำนั้นการนียะฮ์ (ความตั้งใจ) อันถูกต้องควรมีขึ้น ผู้เคร่งครัดผู้หนึ่ง
พูดถึงตัวเองว่า ครั้งหนึ่งเขาได้จุมพิตภรรยาของเขาโดยไม่มีความตั้งใจที่ถูกต้องตัวอย่างเช่น เพื่อ
ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ (อัซซะวะญัล) จากผลลัพธ์ดังกล่าวว่า เขาต้องพบกับควาามล้มเหลวใน
ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆ สิ่งนี้เป็นการเพียงพอแล้วที่จะอธิบายถึงความ
สำคัญของการมีความตั้งใจที่ถูกต้องในทุกท่าทางและในทุกเวลา

การเตรียมตัวเตรียมใจ

สิ่งนี้ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องการเตรียมตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแนะนำของ อัลละมะฮ์อินุล
เญาซี (รอฮมะฮุมุลลอฮ์) ซึ่งมีความสำคัญในเรื่องนี้ยิ่งกว่านั้นฮัซรัต อิบนุอับบาส (รอฎิยัลลอฮุอันฮุม)
กล่าวว่า "ข้าพเจ้ารักที่จะแต่งตัวให้งดงามเพื่อสตรี (ภรรยา) ของข้าพเจ้ามากเท่าที่ข้าพเจ้าหวังว่า
เธอจะแต่งตัวของเธอให้งามสำหรับข้าพเจ้า" นี่แสดงให้เห็นการเตรียมตัวทางด้านจิตใจจากทั้ง
สองฝ่าย

เป็นเพื่อน Line กับเรา