สอน การละหมาด เรียนละหมาด บทบัญญัติ การละหมาด (เว็บ สอน ละหมาด)

12 มิย. 54     63622

ท่านนบีกล่าวว่า "พวกท่านจงละหมาดเหมือนที่พวกท่านเห็นฉันละหมาด" บุคอรี

การละหมาด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1. รุก่นละหมาด  - ต้องทำ ไม่ทำหมายถึงใช้ไม่ได้
2. สุนัตอับอาต    - ทำแล้วได้บุญ ไม่ทำไม่เป็นไร ถ้าตั้งใจแล้วว่าต้องทำ แต่ลืม ต้องสุยูดซะวี
3. สุนัตฮัยอะ       - ทำแล้วได้บุญ ไม่ทำไม่เป็นไร ไม่ต้องสุยูดซะวี

ในมาลายูจะเรียกว่า... กอซอร ตะรอต ตะเย็นต์
รุกนละหมาด มี 13 ข้อ  (แบบคนปกติ ซึ่งยืนละหมาดได้)
1. เหนียต (นึกในใจได้ ไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้)
2. อยู่ในท่าเตรียมพร้อม (ยืน) ตามองที่สุยูด
3. ตักบรี
4. อ่านฟาติฮะ (อัลฮัม)
5. รุกัวะ (ก้มลง)
6. เอี๊ยะดิดาล (ยืนใหม่)
7. ลงสุยูด 2 ครั้ง
8. มีนั่งระหว่างสุยูด  (ที่เราอ่าน ร๊อบบิกฟิรลี)
9. ตะซะฮุด (ท่าอ่านตะฮียัต)
10. ซอละวาต (ครั้งสุดท้าย หากไม่ใช่ครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นซุนนะ)
11. อ่านตะฮียัต
12. ให้สลาม
13. ทำทั้งหมดให้ครบ (โดยเรียงลำดับลงมาครับ ในระหว่างข้อที่ 7 8 นั้นทำวน 2 ครั้ง ในที่นี้ผมถือว่าเราเข้าใจละกัน) หากทำไม่ครบถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้
รุก่นละหมาด มีทั้งหมด 13 ข้อดังนี้

1. เหนียต
จากรายงานของอุมัร  อิบนุลคอตต๊อบ
"แท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา และแท้จริงสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ตั้งเจตนาไว้" บุคคอรี และ มุสลิม

2. อยู่ในท่าเตรียมพร้อม (ยืน)
"และพวกเจ้าจงยืนละหมาดเพื่ออัลลอฮฺ โดยนอบน้อมภักดี"  อัลบะกอเราะ : 238

3. ตักบรี (และยกมือ)
"ท่านร่อซูลได้เริ่มการละหมาดโดยกล่าว อัลลอฮฺอักบัร" มุสลิม และ อิบนิมาญะ
"ท่านร่อซูลยกมือเอาขวาจับบนมือซ้าย" อันนะซะอี

4. อ่านฟาติฮะ
"ผู้ที่ไม่อ่านฟาติฮะนั้น การละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้"  บุคคอรี และ มุสลิม
"ไม่ถือว่าเป็นการละหมาด สำหรับผู้ที่ไม่อ่านฟาติฮะ" กลุ่มผู้บันทึกฮะดีส

5. รุกัวะ
"ศรัทธาชนทั้งหลาย จงรุกัวะ และจงสุยูด"  อัลฮัจ : 77

6. เอี๊ยะดิดาล (ยืนใหม่)
ท่านนบีสั่งว่า "จงเงยศรีษะของท่าน จนกระทั่งท่านได้ยืนตรงโดยให้กระดูกทุกส่วนอยู่ในสภาพที่นิ่งแน่"  พร้อมคำกล่าว "(ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)"  มุสลิม และ อันนะซาอี

7. ลงสุยูด 2 ครั้ง
ท่านนบีกล่าวว่า "ฉันถูกใช้ให้สุยูดบนกระดูก ทั้งเจ็ดคือ ด้วยหน้าผาก ท่านได้เอามือชี้ไปที่จมูกของท่าน ด้วยมือทั้งสอง ด้วยหัวเข่าทั้งสอง และด้วยปลายเท้าทั้งสอง และเราจะไม่รวบผ้าหรือผมมารวมไว้" บุคคอรี และมุสลิม

8. นั่งระหว่างสุยูด (กล่าวดุอาระหว่างสุยูด ( สุนัต ) )
ท่านนบีได้กล่าวกับชายที่ละหมาดไม่ถูกต้องว่า "หลังจากนั้นเจ้าจงสุยูดจนกระทั่งอยู่ในท่าสงบนิ่ง เสร็จแล้วจงเงยขึ้นมานั่งจนกระทั่งอยู่ในท่าสงบนิ่ง เสร็จแล้วเจ้าจงสุยูด ( ครั้งที่สอง ) จนกระทั่งอยู่ในท่าสงบนิ่ง"

9. นั่งตะซะฮุด ครั้งสุดท้าย (ท่าการอ่านอัตฮียา และอ่านตะฮียัต ในร็อกอะฮฺที่ 2 และหากยังไม่ครบตามจำนวนร็อกอะฮฺ ให้เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 4 )
ท่านนบีได้กล่าวกับชายที่ละหมาดไม่ถูกต้องว่า "เมื่อเจ้าเงยศรีษะของเจ้าขึ้นจากสุยูดครั้งสุดท้าย ก็ให้เจ้านั่ง นานเท่ากับการอ่านตะซะฮุด แท้จริงละหมาดของเจ้าได้สมบูรณ์แล้ว"

10. ซอละวาต
ท่านนบีได้กล่าวกับชายที่ละหมาดไม่ถูกต้องว่า "เมื่อเจ้าเงยศรีษะของเจ้าขึ้นจากสุยูดครั้งสุดท้าย ก็ให้เจ้านั่งนานเท่ากับการอ่านตะซะฮุด แท้จริงละหมาดของเจ้าได้สมบูรณ์แล้ว"

11. ตะฮียัต (หมายถึง การอ่านรวมทั้ง 9 และ 10 )
เหมือนข้อ 9 และ 10

12. ให้สลาม
จากรายงานของสะอูด (ร.ด.) "ฉันเคยเห็นท่านร่อซูล ให้สลามโดยผินหน้าไปทางขวา และทางซ้ายจนกระทั่งฉันเห็นพวงแก้มของท่าน" มุสลิม

13. ทำทั้งหมดให้ครบ (เรียงลำดับ) โดยเรียงเป็นหัวข้อซ้ำ ที่ สุยูดและระหว่างสุยูด ซึ่งก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเวลา เช่น ซุปฮฺ หรือ มักริบ ที่แตกต่างในจำนวนการนั่งตะฮียัต
นัตอับอาต มีทั้งหมด 10 ข้อดังนี้

1. อ่านตะฮียัตครั้งแรก  ( อัตตะฮียา ............ )
    "แท้จริงท่านนบี ได้ลุกขึ้นเลิกละหมาดดุฮฺริ ที่ท่านต้องนั่งกล่าวตะซะฮุด เพราะท่านลืม เมื่อท่านได้กลับมาละหมาดจนเสร็จแล้ว ท่านได้สุยูดสองครั้ง (ซะวี) ท่านกล่าวตักบีรในสุยูดแต่ละครั้ง โดยท่านนั่ง ทั้งนี้ก่อนกล่าวสลามจบละหมาด ส่วนมะมูมก็สุยูดพร้อมกับท่านด้วยการสุยูดดังกล่าวเป็นการชดเชยการนั่งตะซะฮุดที่ท่านลืม"
    กลุ่มผู้บันทึกฮะดีส

2. อ่านซอละวาตนบี ในตะฮียัตครั้งแรก ( อัลลอฮฺฮุมะซอลลิอะลา ............. )
    รายงานจากอะบีมัสอูด อัลบัดรี ว่า บะชีร อิบนุสะดิน ว่า "โอ้ท่านร่อซู้ล อัลลอฮฺทรงใช้ให้เราซอละวาตแก่ท่าน พวกเราจะกล่าวซอละวาตแก่ท่านอย่างไร ท่านนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่า จงกล่าวอย่างนี้ ( อัลลอฮุมมะซ๊อลลิอะลามุฮัมหมัด... ) แล้วกล่าวสลามจบละหมาดดังที่ท่านทั้งหลายทราบมาแล้ว"
    มุสลิม และ อะหมัด

3. อ่านซอละวาตวงศ์ญาติของนบี ( วะอะลาอาลิ .............. )
    อยู่ในคำอ่าน จากฮะดีสข้างต้น ซึ่งจับแยกออกมา

4. นั่งตะฮียัตครั้งแรก โดยอ่าน ซอละวาตนบี และ อ่านซอละวาตวงศ์ญาตินบี ในตะฮียัตครั้งสุดท้าย
    อยู่ในคำอ่าน จากฮะดีสข้างต้น ซึ่งจับแยกออกมา

5. อ่านดุอากุนูต ( อัลลอฮฺฮุมมะดินา ฟิมันฮะดัย ......... )
6. อ่านซอละวาตนบี ในดุอากุนูต ( วะซอลลัลลอฮฺฮุอะลา.............. )
7. อ่านซอละวาตแก่วงศ์ญาติ ในดุอากุนูต ( วะอะลาอาลิฮีวะซอฮฺบิฮี )
8. อ่านสลามแก่นบี ในดุอากุนูต ( วะซัลลัม )
9. อ่านสลามแก่วงศ์ญาตินบี
10. การยืนอ่านกุนูต อ่านซอละวาต และกล่าวสลาม

5-10 ยกยอด อธิบาย รวมเรื่อง กุนูต ในกระทู้ การอ่านดุอากุนูต..

คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เป็นเพื่อน Line กับเรา