การขลิบของอิสลาม การเข้าสุนัตของอิสลาม

10 พย. 54     13633

 การขลิบของอิสลาม การเข้าสุนัตของอิสลาม

 การขลิบของอิสลาม การเข้าสุนัตของอิสลาม

วันนี้จะพา ท่านมาที่ชุมชนไอยามูดารุสลาม ม.2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ไปดูพิธีเข้าสุนัตหมู่ของเด็กไทยมุสลิม ซึ่งภาษาอาหรับ เรียกว่า คีตาน ภาษามาลายู เรียก มาโซ๊ะยาวี ส่วนคนไทยโดยทั่วไป เรียกว่า พิธีเข้าสุนัต ซึ่งทั้งสามคำ นี้ มีความหมายเดียวกัน คือ การขลิบปลายอวัยวะเพศ ของเด็กไทยมุสลิม ทั้งชายและหญิง เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 8 - 12 ปี

 

"พิธีเข้า สุนัต" ถือเป็นส่วนหนึ่งของความดี ตามบทบัญญัติอิสลามที่ "อัลลอฮ" ทรงบัญญัติแก่บ่าวของพระองค์ และทำให้ความดีของพวกเขาทั้งภายนอกและภายในมีความสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นการชำระความสกปรกสร้างความสะอาด
เด็กไทยมุสลิม ผู้นับถือ ศานาอิสลาม คำว่า "มุสลิม" เป็นคำที่ยืมมาจาก ภาษาอาหรับ مسلم แปลว่า ผู้สิโรราบ ผู้ภักดี มนุษย์ทุกคน ไม่จำกัดเผ่าพันธ์ อายุ เพศ และวรรณะ สามารถที่จะเป็นมุสลิมได้โดยการปฏิญาณตนว่า "อัชหะดุ อัลลา อิลาหะ อิลลัลลอหฺ วะอัชหะดุ อันนะ มุฮัมมะดัร รอซูลุลลอหฺ ข้าพเจ้าให้คำปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ และข้าพเจ้าให้คำปฏิญาณว่า
 การขลิบของอิสลาม การเข้าสุนัตของอิสลาม
มูฮัมมัด เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ" หลังจากนั้นผู้นั้นจะต้องขริบปลายหนังอวัยวะเพศหากเป็นเพศชาย เรียกว่า การทำสุนัตและปฏิบัติตามศาสนวินัยต่าง ๆ ของอิสลาม (ทั้งวาญิบและฮะรอม)
ประโยชน์ของการเข้าสุนัต คือ
1. การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศส่งผลดีในการร่วมประเวณีและทำให้หลุดพ้นจากอันตราย จากการรวมตัวของหนังหุ้มขณะอวัยวะเพศขยายตัว
2. การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ทำให้ลดอันตรายหลังการร่วมประเวณี เพราะหนังหุ้มปลายลึงค์เป็นที่รวมของสิ่งสกปรกหากหมักหมมมากๆ จะมีผลต่อระบบประสาท และ เกิดอาการคันรอบอวัยวะเพศ
3. การมีน้ำปัสสาวะและมีน้ำอสุจิค้างอยู่ภายในปลายลึงค์ที่ไม่ผ่านการขลิบ จะทำให้เสื้อผ้าในร่างกาย เกิดความสกปรก ยิ่งไปกว่านั้น เป็นการลดบทบาทเรื่องความสะอาดในฐานะ "มุสลิม"
 การขลิบของอิสลาม การเข้าสุนัตของอิสลาม
การเข้าสุ นัตเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต ถ้าไม่เข้าถือว่าเป็นมุสลิมที่ไม่สมบูรณ์ การเข้าสุนัตนั้น อาจทำเพียงคนเดียวหรือบางทีเจ้าภาพจัดงานอาจจะหาเด็กซึ่งเป็นญาติกัน มาทำการขลิบพร้อม ๆ กันหลายคนก็มี เพื่อทำให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ผู้ที่จะต้องถูกทำการขลิบ
การขลิบใน สมัยก่อนนิยมกระทำกันในเวลาเช้า ประมาณ 08.00 – 10.00 น. หรือตอนเย็นเพราะเป็นช่วงที่อากาศเย็นกว่าช่วงเวลาตอนกลางวัน เมื่อขลิบแล้วเลือดจะไหลไม่มากและหยุดง่าย หลังจากทำการขลิบแล้วใช้เวลารักษาประมาณ 15 วันก็หายเป็นปกติ.
 
 

นูรฮายาตี รายงาน

 

d

การขลิบกับศาสนาอิสลาม

ผลดีทางการแพทย์ของการขลิบหนังปลายอวัยวะชาย อ่านทั้งหมด 2512 คน เรียบเรียงโดย ยูซูฟ นิมะ The Prophet (pbuh) says, "Sound human nature is in five things: circumcision, removal of public hair, plucking of armpit hair, trimming of the moustache, and cutting of the nails".

บทนำ
การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์สะท้อนถึงความเอาใจใส่ในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลของอิสลาม การขลิบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมชาย เนื่องจากเป็นหลักปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากท่านศาสดามุฮัมมัด และการขริบนั้นมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่ศาสดาอิบรอฮีมหรือท่านอับราฮัมในยุคอียิปต์โบราณ

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเวลานานมาแล้ว มิใช่แต่เฉพาะในประเทศอิสลามเท่านั้น แต่ยังปฏิบัติกันในส่วนอื่นๆของโลกอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ทารกเพศชายกว่าหนึ่งล้านคนก็ได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในแต่ละปี การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายเป็นกฎของการรักษาความสะอาดข้อหนึ่งในอิสลาม วิธีการขริบในสมัยก่อนเรียกกันว่า “ Abraham’s method ” ทำโดยการใช้ไม้หนีบคีบหนังหุ้มปลายให้ยืดออกพอประมาณ จากนั้นใช้ของมีคมที่พอหาได้ตามแต่ในยุคสมัยนั้นๆ ตัดผ่านผิวหนังหุ้มเฉพาะส่วนที่ยืดพ้นจากปลายขององคชาติอย่างรวดเร็ว และปล่อยให้เลือดหยุดเอง ความหมาย คิตาน เป็นภาษาอาหรับ มีรากศัพท์มาจากคำว่า Khatana มีความหมายว่า ตัด(Cut หรือ Sever) ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า Circumcision (คำนาม หมายถึง ควั่น เข้าสุนัต) บทบัญญัติ ความจริงการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายเป็นแบบของนบีอิบรอฮีม และนบีมูฮัมหมัด(ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน)

ท่านนบีมูฮัมหมัดเองได้กล่าวว่า “ ห้าอย่างที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ นั่นคือการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย การโกนขนในร่มผ้า การตัดเล็บ การถอนขนรักแร้ และการขลิบหนวด ” จากหะดีษดังกล่าว อิมามอบูหะนีฟะฮฺและอิมามมาลิกถือว่า การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเป็นแบบฉบับอันดีงามของนบีที่ได้รับการยืนยัน(สุนัตมุอักกะด๊ะฮฺ) ในขณะที่อิมามซาฟีอีและอิมามอะหมัด อิบนุฮัมบัลถือว่าเป็นหน้าที่(วาญิบ)สำหรับมุสลิมทุกคน คำว่า “ฟิฎเราะฮฺ” ในส่วนที่เกี่ยวกับความสะอาดนั่นหมายถึง “ความรู้สึกเบื้องลึกของมนุษย์ในเรื่องความสะอาดซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นทางศีลธรรมและสุขภาพจิตของเรา” มะวาร์ดี นักวิชาการอิสลามได้กล่าวว่า “วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการตัดหนังปลายอวัยวะเพศของผู้ชายออกให้หมดโดยไม่ให้อะไรเหลือไว้ปกปิดปลายองคชาตเลย” ท่านนบีมุฮัมมัดได้แนะนำให้ทำการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ดังนั้น มะวาร์ดีจึงแนะนำว่าควรจะทำเมื่อเด็กเกิดได้ครบ 7 วัน แต่ก็อนุญาตให้เลื่อนออกไป 40 วันจนถึงอายุ 7 ขวบได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพของทารกและเด็กในตอนนั้น

ถามว่าต้องทำทุกคนหรือไม่ ตอบว่าไม่ เพราะมีข้อห้ามทางการแพทย์บางประการเช่น เด็กผู้ชายที่เป็นโรคเลือดหยุดยาก ( Hemophilia ) , เด็กที่รูเปิดของท่อปัสสาวะผิดที่ คือแทนที่จะมีที่ปลายสุดของแท่ง แต่ไปมีที่ด้านล่าง ( Hypospadia ) , หรือมีรูเปิดที่ด้านบน ( Epispadia ) ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจทำ

การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายจากทัศนะทางการแพทย์
1.ลดอัตราการการติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะในเพศชาย จากผลการศึกษาด้านคลินิกและทางระบาดวิทยาในประชากรวัยหนุ่มจำนวน 3,924 คนและทารกอีก 422,328 คน Wiswell และ Roscelli ได้รายงานเพื่อยืนยันถึงความจำเป็นในการคิตานในเด็กแรกเกิดและเด็กผู้ชาย พบว่าคนที่มิได้ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศนั้นมีอัตราการติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะ(urinary tract infection)สูงกว่าผู้ที่ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเป็นอย่างมาก ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้สังเกตเห็นว่าเนื่องจากในขณะนี้การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายในหมู่เพศชายมีจำนวนลดลง ดังนั้น การติดเชื้อในระบบการขับถ่ายปัสสาวะในหมู่เพศชายจึงสูงขึ้น โดยปกติแล้วการติดเชื้อจะเริ่มต้นที่หนังส่วนหน้าซึ่งจะเริ่มบวมก่อนและตามมาด้วยการติดขัดในการถ่ายปัสสาวะ หลังจากนั้น การเกิดเชื้อแบคทีเรียภายใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศก็จะทำให้การติดเชื้อมากขึ้นและนำไปสู่อันตรายอื่นๆ การรักษาสุขอนามัยของอวัยเพศโดยการทำความสะอาดเป็นประจำจะช่วยป้องกันการติดเชื้อบางอย่าง แต่ในหมู่เด็กแล้วนับเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความสะอาดได้ เพระความไม่รู้ประสีประสาของเด็ก ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการใดที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่าการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศเสีย อาการบางอย่าง เช่น ฟีโมสิส(Phimosis) หากได้รับการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ตอนต้นๆก็สามารถป้องกันได้ นี่คือประโยชน์ทางการแพทย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความดีงามในแบบอย่างคำสอนของอิสลาม

2.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลายการศึกษาทางการแพทย์ได้สรุปว่า พบอุบัติการณ์การอักเสบขององคชาตสูงในผู้ที่ได้ไม่ได้ขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซีฟิลิส โกโนเรีย และ โดยเฉพาะโรคเอดส์ สูงเช่นเดียวกัน

3.โรคมะเร็ง ความจริงเป็นที่ทราบกันดีว่า อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งที่อวัยวะเพศชายลดลงโดยการขลิบปลายหนังอวัยวะ และ อัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกน้อยลงของผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่ขลิบปลายอวัยวะเพศ ซึ่งประโยชน์จากการขลิบปลายอวัยวะเพศชายนี้ได้อธิบายว่าทำไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมในยุโรปและอเมริกาจึงนิยมทำการขลิบปลายอวัยวะเพศชาย
หนังสืออ้างอิง 1.www.islamonline.net 2.www.islamset.net 3.เวปไซต์ของสมาคมแพทย์มุสลิม 4.หนังสือ ทุกคำถาม อิสลามมีคำตอบ เล่ม 1 ตุลาคม 2545 สำนักพิมพ์อัล-อะมีน...นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต

ผมในฐานะศัลย์แพทย์ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ดังนี้

1.ศาสนาอิสลามป็นศาสนาที่พระศาสดาท่านเป็นผู้รู้แจ้ง รู้จริง และทรงรอบรู้ในหลายๆเรื่อง แม้ในทางการแพทย์ คำสอนของท่านยังทันสมัยในปัจจุบัน เช่นการห้ามรับประทานซากสัตว์ที่ตายจากโรค และการห้ามรับประทานสัตว์บางอย่างเป็นการป้องกันโรคติดต่ออย่างดียิ่ง ดูซิครับไม่มีชาวไทยมุสลิมติดโรคไข้หวัดนกเลย

2.การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเป็นสิ่งที่ดี(ขออภัยนะครับผมไม่ทราบว่าตามหลักศาสนาเขาให้ทำเมื่ออายุเท่าไร)แต่ควรทำให้ถูกหลักการแพทย์ด้วย คือทำแล้วเหลือหนังหุ้มปลายกำลังดี ถ้าตัดออกมากเกินไปเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวเจ้าของจะรู้สึกตึงและเจ็บ ถ้าตัดออกน้อยเกินไปก็ไม่มีประโยชน์

3.ประโยชน์ของการขริบ
3.1ถ้าเราทำตั้งแต่แรกคลอดเราตัดปัญหาเรื่องการอักเสบติดเชื้อของปลายอวัยวะเพศและกะเพาะปัสสาวะอักเสบไปได้เลยเพาะเมื่อเด็กปัสสาวะออกมาจะสดวกไม่มีตกค้างหรือขังอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศ
3.2ที่รอบอวัยวะเพศบริเวณรอยหยักก่อนถึงปลายจะมีต่อมเล็กๆโดยรอบทำหน้าที่สร้างsmegma(บางคนเรียกว่าขี้เปียก)ซึ่งเจ้าsmegmaนี่แหละคือตัวร้าย ถ้าไม่ล้างออกก็จะทำให้อักเสบติดเชื้อและเป็นหนองได้ และเจ้าตัวนี้อีกนั่นแหละที่เป็นสารก่อมะเร็ง ดังนั้นชายที่ไม่รักษาความสะอาดโดยการล้างเอาออกทุกวันนานๆเข้าจึงเป็นมะเร็งของอวัยวะเพศ นอกจากจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแล้วยังนำเอาsmegmaไปใส่ให้กับภรรยาที่ปากมดลูก จึงทำให้ภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก
3.3การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะเพศส่วนปลายต้องถูกกระทบกระทั่งเสียดสีกับเสื้อผ้า กางเกงในและสิ่งระคายเคืองอื่นๆ เนื้อเยื่อบริเวณนั้นจึงหนาขึ้นกว่าปรกติ ซึ่งทำให้เกิดข้อดีคือมีโอกาศติดเชื้อโรคบางอย่างได้น้อยลง เช่นเชื้อHIV HERPES ทำให้การเป็นaids และการทำให้ภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูกลดลง ผมยังอยากจะเสนอให้เป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะรณรงค์ ให้ชายไทยทุกคนขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเพื่อให้มะเร็งอวัยวะเพศชายและมะเร็งปากมดลูกในสตรีหมดไปจากประเทศไทยแต่กลัวเขาหาว่าผมมีผลประโยชน์ทับซ้อน พวกคุณรู้ไหมใน่แต่ละปีเราต้องเสียเงินเป็นพันล้านก็เพราะมะเร็งปากมดลูกนี่แหละ น่าอัศจรรย์ยิ่งนักที่พระศาสดาของศาสนาอิสลามท่านได้แนะนำสิ่งที่ดีๆให้แก่อิสลามมิกชนมาเป็นเวลาพันกว่าปีแล้ว