การขลิบกับศาสนาคริสต์ ขลิบหนังหุ้มปลาย ขลิบองคชาต ขลิบ ปลาย อวัยวะ เพศ ชาย

10 พย. 54     4801

การขลิบกับศาสนาคริสต์ ขลิบหนังหุ้มปลาย ขลิบองคชาต ขลิบ ปลาย อวัยวะ เพศ ชาย

การขลิบกับศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์กับการขลิบ

สัญลักษณ์แห่งพันธสัญญาของพระเจ้ากับอิสมาเอลและลูกหลานของท่าน
ตาม ที่ปรากฏในบทปฐมกาล 17.10-14การขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพันธสัญญา กับพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์จากความเชื่อในหลายพระองค์
ความสำคัญของการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชายได้ถูกกล่าวยำโดยนักวิชาการคัมภีร์ไบเบิ้ลผู้ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่การกระทำแค่ภายนอกเท่านั้น
"นี่ เป็นสัญลักษณ์ของพระองค์และตราประทับที่ยืนยันว่าพวกอิสราเอลเป็นประชาชาติ ที่ถูกเลือก โดยการขลิบหนังปลายอวัยวะเพศชาย ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งได้ถูกเชื่อมกับเพื่อนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่เกียติยศ ของเขาก็คือความสำนึกอันสูงส่งในอันที่จะต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระ เจ้าให้ครบ


ภาพ นี้จะสมบูรณ์ถ้าหากเราไปดูคัมภีร์ไบเบิ้ลบทปฐมกาล17.23-27ซึ่งเราให้เรารับ รู้ว่าอับราฮัมได้นำอิสมาเอลและผู้ชายทุกคนที่เกิดในครอบครัวของท่านไปขลิบ หนังปลายอวัยวะเพศชาย The Interpreter's Bible ได้ยอมรับว่าเชื้อสายของอิสมาเอลและลูกหลานคนอื่นๆของอับราฮัมก็"มีส่วนร่วม อยู่ในพันธสัญญาของอับราฮัมด้วย"
โปรดทราบไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่าเชื้อสายของอิสมาเอล กล่าวคือ นบีมูฮัมหมัดและบรรดาผู้ปฏิบัติตามท่านยัคงซือสัตย์ต่อพันธสัญญานี้มาจน กระทั่งปัจจุบัน เพราะมุสลิมชายทุกคนจะต้องขลิบหนังปลายอวัยวะเพศ ถ้อยคำดังกล่าวจากหนังสือ The Interpreter's Bible นั้น ไม่คิดหรือว่านี่เป็น "สัญลักษณ์และเครื่องหมายรับรอง" ของพระเจ้าที่แสดงว่า วงศ์วานของอิสมาเอลก็เป็นส่วนหนึ่งในพันธสัญญาของพระเจ้าที่พวกเขาให้ไว้ว่า จะรักษาความศรัทธาของพวกเขาให้สะอาดบริสุทธิ์จากลัทธิบูชาพระเจ้าหลายองค์ ทุกรูปแบบและจะฟื้นฟูความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่บริสุทธิ์และแท้จริงของ อับราฮัมผู้เป็นบรรพบุรุษของพวกเขา? พวกเขาไม่ใกล้ชิดกัยพันธสัญญาของอับราฮัมมากกว่าบรรดาผู้หาข้อแก้ตัวที่จะ ไม่ขลิบปลายหนังอวัยวะเพศ กระนั้นหรือ ?

แน่นอน มีหลายประชาชาติบนโลกนี้ที่ได้รับความจำเริญจากอับราฮัม ผู้ที่ใกล้ชิดอับราฮัมมากที่สุด ใกล้ชิดกับความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นสากลและบริสุทธิ์ตามที่ท่าน ได้สอนไว้ ใกล้ชิดกับ"สัญลักษณ์และตรารับรอง" พันธสัญญาของท่านกับพระเจ้ามากที่สุด
ปัจจุบันนี้ก็สามารถพบได้ในบรรดาสา วกของนบีมูฮัมหมัดผู้สืบเชื้อสายวงศ์วานอิสมาเอล ถึงแม้ว่าจะไม่มี ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสำคัญทางสายเลือด แต่ความสัมพันธ์กับอับราฮัมที่มีความสำคัญกว่านั้นก็คือ ความสัมพันธ์แห่งความศรัทธาในวจนะของพระเจ้าที่ว่า:

อิบรอฮีมมิได้ เป็นยิวและมิได้เป็นคริสเตียน แต่ว่าเขาเป็นผู้มั่นคงในความศรัทธา เป็นผู้นอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้า(เป็นมุสลิม) และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีร่วมกับพระเจ้า แท้จริง บรรดาผู้ปฏิบัติตามอิบรอฮีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะอ้างสิทธิ์ในความสัมพันธ์ กับพระองค์ และนบีผู้นี้และบรรดาผู้ศรัทธาต่างหากที่มีสิทธิ์ในความสัมพันธ์นี้ และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองผู้ศรัทธาทั้งหลาย(อัลกรุอ่าน 3.67-68)

Source: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=thaicirc20&date=03-05-2009&group=1&gblog=3

เป็นเพื่อน Line กับเรา