มัสยิด สุเหร่า แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่จะเข้ามัสยิด

22 มีค. 55     20034

มัสยิด คืออะไร ?

มัสยิด หรือ อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สุเหร่า บาลัยเซาะฮ. มูซอลลา เป็นต้น ล้วนเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ ท่านรอซูลได้กล่าวว่า มัสยิดเสมือนบ้านของอัลลอฮ. ผู้ที่เข้ามัสยิดจะเสมือนเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ. ในบ้านเรามักจะเห็นกิจกรรมที่มุสลิมประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น ละหมาด สอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชน แต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญ

ในสมัยท่านรอซูล และยุคซอฮาบัต มัสยิดจะใช้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ เกือบทุกกิจกรรมของชุมชน การประกอบศาสนกิจต่างๆรวมถึง การเมืองการปกครอง การฝึกทหาร และอื่นๆ เพราะอิสลามที่สมบูรณ์จะครอบคลุมทุกกิจกรรมของมนุษย์ ไม่แยกทางโลกทางธรรมอย่างที่มักจะเข้าใจกัน ฉะนั้นมัสยิดจึงสถานที่สำคัญของมุสลิม สำหรับมุสลิมปฏิบัติตนกับมัสยิด มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดอย่างมาก อิสลามได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติเมื่อเข้า – ออก หรืออยู่ในมัสยิด

มัสยิด สุเหร่า แนวปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่จะเข้ามัสยิด

การเข้ามัสยิด อิสลามได้กำหนดแนวปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่จะเข้ามัสยิดไว้หลายประการ พอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ที่จะเข้ามัสยิดทั้งหญิง-ชายจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ สำหรับมุสลิมเข้าเพื่อประกอบศาสนกิจ หรือเข้าเยี่ยมชมด้วยความเคารพ ส่วนคนต่างศาสนิกก็ควรเข้ามัสยิดด้วยเจตนาที่ดี เช่น เข้าเยี่ยมชม เข้าเรียนรู้ เป็นต้น

2. การแต่งกาย ทั้งหญิง-ชาย สำหรับการแต่งกายของหญิง-ชายที่เป็นมุสลิมต้องแต่งกายตามที่ศาสนาอนุมัติ ส่วนคนต่างศาสนิกควรแต่งกายปกปิดเอารัตด้วยเช่นกัน ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้น หลายๆ มัสยิดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมักจะจัดเตรียมชุดฮิญาบสำหรับสตรีแต่งชั่วคราวก่อนเข้าเยี่ยมชม

3. ความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า ผู้ที่จะเข้ามัสยิดควรจะปราศจากนะยิส ส่วนสตรีที่อยู่ระหว่างการมีประจำเดือนสามารถเข้ามัสยิดได้ถ้าจำเป็น สำหรับมุสลิมส่งเสริมให้มีนำละหมาดก่อนขึ้นมัสยิด สามารถสวมร้องเท้าเข้าบริเวณมัสยิด แต่ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าเข้า หรือขึ้นบนตัวอาคารมัสยิด ยกเว้นรองเท้าที่จัดไว้ หรือเตรียมไว้สำหรับสวมใส่เดินบนมัสยิด

4. การก้าวเท้าเช้าสู่มัสยิด อิสลามส่งเสริมให้ก้าวเท้าขวาเข้าสู่มัสยิด พร้อมด้วย เนียต ( ตั้งเจตนาพร้อมดุอาฮ .) ความว่า ข้าพเจ้าของตั้งเจตนาอิคติกาฟ ( ตั้งตนด้วยความสงบ มีจิตมุ่งมั่นเพื่อเคารพเอกองค์อัลลอฮ .) ในมัสยิดนี้เพื่อเอกองค์อัลลอฮ . ชุบฮานาฮูวะตะอาลา

5. ถ้ามีบุคคลอื่นอยู่ในมัสยิดอยู่แล้ว มุสลิมผู้ที่กำลังจะเข้ามัสยิด จะต้องกล่าวให้ซาลามด้วยเสียงที่ดังพอประมาณ ไม่รบกวนผู้ที่กำลังละหมาด หรือ อ่านกุรอาน สำหรับมุสลิม ส่งเสริมให้ละหมาดตะฮิยาตุลมัสยิด ( ละหมาดสุนัตเคารพให้เกียรติมัสยิด - ละหมาดรายบุคคล ) 2 รอกะอัต ก่อนนั่งลงในมัสยิด หรือก่อนจะเริ่มกิจกรรมใดๆ ในมัสยิด ส่วนผู้ที่เป็นศาสนิกอื่นถ้าเข้าหรือขึ้นมัสยิด ควรอยู่ในอาการสงบและสำรวมและให้เกียรติแก่สถานที่ ต้องแยกชาย – หญิง ปกติจะจัดกั้นบริเวณสำหรับสตรีแยกออกจากฝ่ายชาย ระหว่างรอการละหมาด ส่งเสริมให้อ่านกุรอาน หรือกล่าวตัษแบะฮ. ให้มากๆ

ข้อห้ามสำหรับผู้ที่อยู่ในมัสยิด

  • ห้ามพูดคุยเรื่องไร้สาระ หรือเรื่องอกุศล
  • ห้ามส่งเสียงดัง ยกเว้นการอาซาน หรืออ่านซูเราะฮ. นำละหมาดหรือสอนศาสนา
  • ห้ามสตรีนั่งคู่กับผู้ชายในมัสยิด แม้จะเป็นสามีภรรยาก็ตาม (ยกเว้นที่มัสยิดหะรอม)
  • ห้ามนอนคว่ำ แม้จะนออ่านหนังสือก็ตาม หากจะนอนส่งเสริมให้นอนตะแคงข้าง
  • ห้ามใช้มัสยิดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อิสลามไม่อนุมัติ

การออกจากมัสยิด เมื่อต้องการออกจากมัสยิด มีข้อปฏิบัติที่อิสลามส่งเสริมให้มุสลิมปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • เดินออกด้วยการเริ่มก้าวเท้าซ้ายออกจากธรณีประตูของมัสยิด
  • กล่าวดุอาฮ
  • ไม่นำเอาสิ่งใดๆ ออกจากมัสยิด ยกเว้นสิ่งที่คณะกรรมการหรือบุคคลนำมาวางเพื่อเจตตนาแจกจ่ายแก่ผู้ที่มาแวะเยือนมัสยิด

ขอบคุณข้อมูลจาก : panyathai.or.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา