ดุอาร์หลังละหมาด หาดุอาร์กุนูต อ่าน ดุอาร์กุนูต ในละหมาดซุบฮิ อุตริหรือไม่

5 เมย. 55     57787

อยากทราบว่า

1. ไม่อ่านดุอาอฺกุนูดในละหมาดศุบฮิ ละหมาดนั้นใช้ได้สมบูรณ์หรือไม่ และถ้าไม่อ่านหรือลืมอ่านจะมีผลอย่างไรต่อการละหมาดศุบฮิ ส่วนผู้ที่อ่านดุอาอฺกุนูดในละหมาดศุบฮิเป็นประจำละหมาดของเขานั้นสมบูรณ์ หรือไม่

2. ดุอาอฺกุนูตต้องอ่านในละหมาดวิตริ รอกาอะฮฺสุดท้าย จำเป็นต้องอ่านหรือไม่ ถ้าไม่อ่านหรือลืมอ่านละหมาดจะสมบูรณ์ใช้ได้หรือไม่ (กรณีย์ลืมอ่านต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องสุญูดซะห์วีหรือเปล่า) ขอรบกวนเพียงเท่านี้ก่อน ขออัลลอฮฺทรงโปรดตอบแทนความดี

ดุอาร์หลังละหมาด  หาดุอาร์กุนูต อ่าน ดุอาร์กุนูต ในละหมาดซุบฮิ อุตริหรือไม่

ผมขอตอบคำถามของคุณมุหัมมัด ยาสีนเป็นประเด็นดั่งนี้

ประการแรก ที่ถามว่าการอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺนั้นใช้ได้หรือไม่ ?

ผมขอหยิบยกหะดีษของท่านอนัสที่กล่าวว่า “ ท่านรสูลุลลอฮฺอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺจนกระทั่งจากโลกนี้ไป (หมายถึง ท่านรสูลอ่านดุอาอฺกุนูตจนกระทั่งสิ้นชีวิต) “ (ดูหนังสือ ฟิกฮุสสุนนะฮฺ เล่ม 1 หน้า 198)

นักรายงานหะดีษของหะดีษข้างต้นที่ชื่ออบู ญะอฺฟัรฺ อัรรอซีย์ เป็นบุคคลที่เฎาะอีฟ (ขาดคุณสมบัติหนึ่งของผู้ที่รายงานหะดีษที่เศาะหี้หฺ) ซึ่งท่านอิมามอะหฺมัดก็กล่าวไว้เช่นนั้น

อีกทั้งท่านอบู ซัรอะฮฺแสดงทัศนะว่า “ เขาเป็นบุคคลที่สับสนมากเหลือเกิน “ (ดูหนังสือ ซาดุลมะอาด เล่ม 1 หน้า 275-276) เมื่อหะดีษข้างต้นเฎาะอีฟ นั่นหมายรวมหะดีษข้างต้นไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการอ้างอิงได้แม้แต่น้อย

อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่าด้วยท่านรสูลุลลอฮฺ และบรรดาเศาะหาบะฮฺในอดีตนั้นอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺเป็นประจำ

แต่พบหลักฐานว่าไม่มีการอ่านดุอาอฺกุนูต ดั่งหลักฐานจากท่านอบู มาลิก อัลอัชญะอีย์ เล่าว่า “ ท่านอุบัยย์เคยนมาซเป็นมะอฺมูมตามท่านรสูลุลลอฮฺขณะเขาอายุได้ประมาณ 16 ปี และเขายังเคยนมาซเป็นมะอฺมูมตามท่านอบูบักร์, ท่านอุมัร และท่านอุษมานอีกด้วย

ฉันจึงกล่าวถามท่านอุบัยย์ว่า พวกเขาเหล่านั้นเคยอ่านดุอาอฺกุนูต (ในนมาซศุบหฺ) หรือไม่ ?

เขาตอบว่า ไม่เคยเลย โอ้ลูกรัก (ดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺนั้น) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ (คืออุตริกรรมในศาสนา) “

ได้มีรายงานจากท่านอิบนุ หิบบาน อัลเคาะฏีบ และอิบนุ คุซัยมะฮฺ โดยถือว่าหะดีษข้างต้นเศาะหี้หฺ (ถูกต้อง) ซึ่งยังมีรายงานอีกว่า ท่านอนัสกล่าวว่า “ แท้จริงท่านรสูลุลลอฮฺไม่เคยอ่านดุอาอฺกุนูตในเวลานมาซศุบหฺเลย นอกจากท่านรสูลได้ขอดุอาอฺที่ให้ประโยชน์แก่กลุ่มชนหนึ่ง หรือไม่ก็ขอดุอาอฺให้ลงโทษแก่กลุ่มชนหนึ่ง “ (ดูหนังสือ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ # 1 หน้า 8)

ดังนั้นที่ถามว่า การอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺนั้นใช้ได้หรือไม่ ? ก็ขอตอบได้เลยว่า ใช้ไม่ได้ครับ

ประการที่สอง ถามว่าหากลืม หรือไม่ได้อ่านดุอาอฺกุนูตมีผลอย่างไรบ้าง ? ถือว่าไม่ผลอะไรครับ อีกทั้ง การไม่อ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺนั้นยังปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ และแนวทางบรรดาเศาะหาบะฮฺอีกต่างหาก

ประการที่สาม ถามว่าการอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺเป็นประจำนั้นการนมาซของเขาจะสมบูรณ์หรือไม่ ? หุกุมการอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซศุบหฺเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่อุตริกรรมขึ้นใหม่ในศาสนา (บิดอะฮฺ) จำเป็นสำหรับมุสลิมจะต้องออกห่างจากการกระทำดังกล่าว

ดั่งที่ท่านรสูลุลลลอฮฺกล่าวไว้ว่า “ บุคคลใดที่อุตริกรรมขึ้นใหม่ในกิจการงานของเรา โดยสิ่งนั้นไม่มี (ร่องรอยมาจากท่านรสูลุลลอฮฺ) ถือว่าสิ่งนั้นเป็นโมฆะ “

ประการที่สี่ ถามว่าการอ่านดุอาอฺกุนูตขณะนมาซวิตรฺในร็อกอะฮฺสุดท้ายจำเป็นจะต้องอ่านหรือไม่ ถ้าไม่อ่านหรือลืมอ่านนมาซของเราจะสมบูรณ์หรือไม่ ?

คำตอบคือ การอ่านดุอาอฺกุนูตในร็อกอะฮฺสุดท้ายของนมาซวิตรฺถือเป็นสุนนะฮฺไม่ใช่เป็นวาญิบ ฉะนั้นหากเราลืมอ่านดุอาอฺกุนูตถือว่าการนมาซของเราใช้ได้ เพียงแต่ภาคผลบุญในการตามท่านนบีก็จะลดลงเท่านั้นเอง

ประการที่ห้า ถามว่า หากเราลืม หรือไม่อ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซวิตรฺเช่นนี้เราจะต้องสุญูดซะฮฺวีย์หรือไม่ ?

คำตอบคือ เมื่อการอ่านดุอาอฺกุนูตในนมาซวิตรฺนั้นป็นสุนนะฮฺ หากเราหลงลืมหรือไม่ได้อ่านเช่นนี้เราไม่ต้องสุญูดสะฮฺวีย์แต่อย่างใดทั้งสิ้น อีกทั้งหุกุมการสุญูดสะฮฺวีย์ส่งเสริมให้กระทำเฉพาะนมาซเกิน, นมาซขาด หรือลืมนั่งตะชะฮฺฮุดครั้งแรกเท่านั้น (วัลลอฮุอะอฺลัมบิศเศาะวาบ) วัสสลาม

Sorce: www.mureed.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา