อิสลามกับพิธีหมั้น ความรักที่อยู่ในฐานะคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน

18 เมย. 55     36224

การหมั้นในอิสลาม

คำถาม : ในอิสลามมีการหรือพิธี หมั้นกันหรือเปล่าครับ แบบประเภท แห่ขันหมากไปขอ แล้ว สวมแหวน ให้ฝ่ายหญิงในวันหมั้นนั้น ทำกันได้หรือเปล่าใน อิสลาม

ตอบ : ศาสนาอิสลามอนุญาตให้ชายหนึ่งที่พอใจสตรีท่านหนึ่งโดยให้เขาไปสู่ขอสตรีท่านนั้นไว้ก่อน ถึงแม้ว่ายังไม่แต่งงานกันก็ตาม ภาษาอฺรับเรียกว่า " خطبة " อ่านว่า คิฏ-บะฮฺ แปลว่าการสู่ขอ, หากว่าผู้หญิงที่ถูกสู่ขอตกลงว่าจะรับการการสู่ขอของฝ่ายชายแล้วไซร้ นั่นก็หมายรวมว่า ทั้งคู่ได้สู่ขอกันไว้แล้ว ไม่อนุญาตให้ชายอื่นมาสู่ขอซ้อนอีก

ส่วนการสู่ขอนั้นไม่มีพิธีกรรมอันใดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแห่ขันหมากในวันสู่ขอ เช่นนี้ก็ไม่มีในสุนนะฮฺของท่านนบี หรือแม้แต่การสวมแหวนให้แก่ฝ่ายหญิงก็ไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีเช่นกัน อีกทั้งหากฝ่ายชายสวมแหวนให้แก่ฝ่ายหญิงก็ถือว่าไม่อนุญาตเช่นกัน เพราะเมื่อใดที่ยังมิได้นิกาหฺ (แต่งงาน) ทั้งสองจะสัมผัสเนื้อต้องตัวกันไม่ได้

อนึ่ง ส่วนการนำของขวัญ หรือนำสิ่งที่มีค่ามอบให้แก่ฝ่ายหญิงโดยเป็นการมอบแบบของขวัญ (ของฮะดียะฮฺ) เช่นนั้นศาสนาก็อนุญาตให้กระทำ แต่ขอย้ำว่า ของขวัญที่ให้นั้นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า "มะหัรฺ" นะครับ หากในอนาคตทั้งคู่เกิดยกเลิกการสู่ขอ สิ่งของฮะดียะฮฺดังกล่าวนั้นไม่สามารถนำกลับคืนมาได้นะครับ เพราะเป็นของขวัญที่เรามอบให้ใครแล้วก็ไม่สามารถขอคืนกลับมาเป็นของตนเองอีกแล้ว

อิสลามกับพิธีหมั้น ความรักที่อยู่ในฐานะคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน

การหมั้นหมายสตรี

การหมั้นคือการที่ฝ่ายชายหมายปองสตรีที่ต้องการแต่งงานโดยที่ทั้งสองตกลงปลงใจที่จะร่วมชีวิตกันในอนาคตฐานะสามีภรรยาและรับทราบโดยผู้ปกครองของทั้งสองฝ่าย อิสลามอนุญาตให้มีการหมั้นโดยวางกฎไว้ดังนี้

1. อนุญาตให้ฝ่ายชายมองดูสตรีที่ต้องการแต่งงานด้วยและฝ่ายหญิงก็สามารถมองดูฝ่ายชายเช่นเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้ว

2. การหมั้นถือเป็นการประกาศหมายปองเท่านั้น คู่หมั้นอยู่ในฐานะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ดังนั้นทั้งคู่ไม่สามารถนั่งอยู่ตามลำพังสองต่อสอง จับเนื้อต้องตัวหรือเดินเที่ยวฉันสามีภรรยา ทั้งคู่ต้องยึดมั่นคำสอนของอิสลามว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงอย่างเคร่งครัด และไม่คล้อยตามแฟชั่นนิยมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนทั่วไป

3. ห้ามหมั้นหมายสตรีที่มีผู้อื่นหมั้นหมายอยู่แล้วเพราะจะเป็นสาเหตุของการสร้างความโกรธเคืองและศัตรูระหว่างกัน

4. ห้ามหมั้นหมายสตรีที่อยู่ในอิดดะฮ์ (ช่วงที่ยังไม่พ้นระยะการหย่า)


สิ่งที่อยากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองและหนุ่มสาว คือ มุสลิมไม่จำเป็นต้องจัดพิธีหมั้นอย่างเอิกเกริกใหญ่โต และคู่หมั้นยังไม่มีสถานภาพเป็นสามีภรรยา จึงต้องปฏิบัติตามข้อห้ามอย่างเคร่งครัด


องค์ประกอบของการแต่งงาน

การแต่งงานในอิสลามต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ(รุกุน) ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คำผูกมัดและคำตอบรับ(อีญาบและกอบูล)

2. เจ้าบ่าว

3. เจ้าสาว

4. ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าสาว(วะลีย์)

5. พยาน 2 คน

ในแต่ละองค์ประกอบดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขต่างๆ ที่นักวิชาการมุสลิมได้อธิบายข้อปลีกย่อยต่างๆมากมาย ซึ่งไม่อาจกล่าว ณ ที่นี่ได้หมด จึงขอแนะนำให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติมจากตำราที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : mureed.com และ islammore.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา