หมวดหมู่
อิสลาม-มุสลิม
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> อิสลาม-มุสลิม >> ความรู้เบื้องต้น
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มุสลิมไทย คำที่ใช้เรียกผู้หญิง และ ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม
 

ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม

กะปิเยาะฮ ฺ/ กะเปี๊ยะ  แปลว่า  หมวกผ้าทรงกลมสีขาวไม่มีปีก ซึ่งมุสลิมนิยมสวมกัน  คำนี้เพี้ยนมาจากคำว่า “กูฟียะฮฺ”

กำปง  แปลว่า  หมู่บ้านหรือชุมชน

กิตาบุลลอฮฺ  แปลว่า  คัมภีร์ของอัลลอฮฺ หมายถึงคัมภีร์กุรอาน

กุบูรฺ / กุโบร์  แปลว่า  สุสานหรือสถานที่ฝังศพของมุสลิม

(อัล) กรุอาน  แปลว่า  คัมภีร์สูงสุดของมุสลิม เป็นวจนะของอัลลอฮฺที่ประทานแก่ท่านนบีมุฮัมมัดในภาษาอาหรับและได้รับการรวบรวมขึ้น  เป็นรูปเล่มหลังการเสียชีวิตของท่าน เป็นธรรมนูญชีวิต  ของชาวมุสลิมและเป็นแหล่งที่มาเบื้องต้นของกฎหมาย  อิสลาม คัมภีร์กุรอานไม่เคยถูกสังคายนาหรือเปลี่ยนแปลง  แก้ไขเลยนับตั้งแต่มีการรวบรวมขึ้นเป็นรูปเล่ม

คอเต็บ / เคาะฎีบ  แปลว่า  ผู้กล่าวคำเทศนาหรือกล่าวปาฐกถาธรรมโดยเฉพาะในการ  ละหมาดวันศุกร์และในวันอีดทั้งสอง

ชะรีอ๊ะฮฺ  แปลว่า  กฎหมายอิสลามที่มีรากฐานมาจากคัมภีร์กุรอานแบบอย่าง  คำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดและความเห็นพ้องต้องกันของ  บรรดาผู้ทรงความรู้ในเรื่องศาสนบัญญัติอิสลาม

ชะอุบาน  แปลว่า  เดือนที่ 8 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ชุกู๊รุ  แปลว่า  การขอบคุณ

เชค / ชีค  แปลว่า  ผู้นำ หัวหน้า ผู้อาวุโส ผู้ทรงความรู้ เช่น เชคคุลฮะดีษ  หมายถึงผู้ทรงความรู้ทางด้านฮะดีษ

เชาวาล  แปลว่า เ  ดือนที่ 10 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ซัยยิด  แปลว่า  “นาย” เป็นคำเรียกเพื่อให้ความเคารพและยกย่อง หลังสมัย  ท่านนบีมุฮัมมัดคำว่า “ซัยยิด” ได้ถูกนำไปใช้เพื่อบ่งบอกถึง  การสืบเชื้อสายมาจากสมาชิกในครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัด

ซุนนี  แปลว่า  ผู้ปฏิบัติตามแบบอย่างคำสินของท่านนบีมุฮัมมัด ซุนนีเป็น  ประชากรมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกมุสลิม

ซุมเป๊าะฮ ฺ(ภาษามลายู)  แปลว่า  การสาบานโดยผู้สาบานจะต้องกล่าวคำสาบานในนาม  อัลลอฮฺต่อหน้าพยานว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ทำสิ่งนั้น  หากผิดคำสาบานก็จะต้องมีการชดใช้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น  การถือศีลออด การให้อาหารแก่คนยากจน เป็นต้น

ซุลเกาะด๊ะฮฺ แปลว่า เดือนที่ 11 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม ตามประเพณี ดั้งเดิมของอาหรับ เดือนนี้ถือเป็นเดือนต้องห้ามรบราฆ่าฟัน และการปล้น สะดม ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้เดินทางมาทำพิธีฮัจย์

ซุลฮิจญะฮฺ แปลว่า เดือนที่ 12 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม เป็นเดือน ที่มุสลิมทำพิธีฮัจย์ ระหว่างวันที่ 8-13 ของเดือนนี้ถือเป็น เดือนต้อง ห้ามรบราฆ่าฟันและการปล้นสะดม ทั้งนี้เพื่อเป็น มาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เดินทางมาทำพิธีฮัจย์

ญามิอฺ แปลว่า มัสญิดขนาดใหญ่ซึ่งถูกใช้เพื่อบรรจุคนละหมาดเป็นจำนวนมาก

ญุมาดา อัซซานี แปลว่า เดือนที่ 6 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ญุมาดา อัลเอาวัล แปลว่า เดือนที่ 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

ญุมุอ๊ะฮฺ แปลว่า วันศุกร์ เป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ของมุสลิม เป็นวันที่ อิสลามกำหนดให้ผู้ชายมุสลิมต้องไปมัสญิดเพื่อฟังปาฐกถาธรรม และละหมาด ร่วมกันในตอนบ่าย แต่ไม่บังคับสำหรับผู้หญิง การละหมาดวันศุกร์เรียกว่าละหมาดญุมุอ๊ะฮฺ

ดารุสสลาม แปลว่า แผ่นดินที่ปกครองด้วยกฎหมายอิสลาม หรือแผ่นดินที่สันติสุข

ดารุลฮัรฺบ์ แปลว่า ดินแดนหรือประเทศที่ทำสงครามกับประเทศมุสลิม

ดาโต๊ะ แปลว่า ตำแหน่งที่รัฐบาลมาเลเซียและบรูไนมอบให้แก่บุคคลที่ ทำคุณงานความดีหรือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือเพื่อ เป็นเกียรติแก่บุคคลที่ทำ หน้าที่สำคัญ ๆ เช่น รัฐมนตรี

ดุอาอ์ แปลว่า การวิงวอนขอพรต่อพระเจ้า

ตาดีกา แปลว่า ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กในชุมชนมุสลิมซึ่งถูกจัดขึ้น เพื่อให้การอบรมทางด้านศาสนาแก่เด็ก คำว่า ตาดีกา (TADIKA) เกิด จากการรวมคำย่อมาจากภาษามลายูดังนี้ TA ย่อมาจาก TAMAN ซึ่งหมายถึงศูนย์ DI ย่อมาจากคำว่า DIDIKAN แปลว่าอบรมและคำว่า KA ย่อมาจากคำว่า

KANAK-KANAK แปลว่าเด็ก ๆ

นบี แปลว่า ผู้เผยแผ่หรือผู้นำคำสอนของพระเจ้ามายังมนุษยชาติ

บัง / อาบัง แปลว่า คำที่ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูใช้เรียกพี่ชาย

บิหลั่น แปลว่า ผู้ทำหน้าที่ป่าวประกาศให้มุสลิมมาละหมาดที่มัสญิด เมื่อถึงเวลา คำว่า “บิหลั่น” มาจากคำว่า “บิลาล” ซึ่งเป็น ชื่อของทาสผิวดำผู้ทำหน้าที่ป่าว ประกาศเชิญชวนมุสลิม ให้มาละหมาดเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์อิสลาม

ปอเนาะ แปลว่า สถาบันสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมซึ่งผู้เรียนจะมาอยู่ ประจำในกระท่อมหลังเล็ก ๆ ที่ปลูกขึ้นเองหรือถูกจัดเตรียม ไว้ใกล้ๆสถานที่เรียน คำว่า ปอเนาะเป็นภาษามลายูที่มาจาก คำว่า “ฟุนดุ๊ก” ในภาษาอาหรับที่แปลว่า โรงแรมหรือที่พัก

ป๊ะ / เป๊าะ แปลว่า คำที่ชาวไทยเชื้อสายมลายูและชวาใช้เรียกพ่อ

มักก๊ะฮฺ แปลว่า เมืองสำคัญของโลกมุสลิมในซาอุดิอารเบีย เป็นที่ตั้งของ มัสญิดอัลฮะรอมและก๊ะอฺบ๊ะฮฺ

มัดเราะซะฮฺ แปลว่า โรงเรียน

มัสญิด แปลว่า สถานที่ก้มกราบสักการะพระเจ้าของชาวมุสลิม เป็นสถานที่ หวงห้ามไว้สำหรับทำพิธีทางศาสนาของมุสลิมโดยเฉพาะ หากผู้ที่มิใช่มุสลิมจะเข้าไป เพื่อจะศึกษาหรือวัตถุประสงค์ ใด ควรจะขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจำมัสญิดโดยเฉพาะ อิหม่ามเสียก่อน

มัสญิดอัลฮะรอม แปลว่า มัสญิดที่มีความสำคัญอันดับแรกของมุสลิม เป็นที่ตั้งของ ก๊ะอฺบ๊ะฮฺซึ่งมุสลิมไปร่วมชุมนุมปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะ พิธีฮัจย์และอุมเราะฮฺ

มุสลิม แปลว่า ผู้นอบน้อมยอมตนต่อพระประสงค์หรือคำบัญชาของพระ ผู้เป็นเจ้า ใช้เรียกผู้นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นชายและ ผู้หญิงเรียกว่า “มุสลิมะฮฺ”

มุฮัมมัด แปลว่า ชื่อนบีคนสุดท้ายของพระเจ้า มีความหมายว่า “ผู้ได้รับ การสรรเสริญ”

เราะบีอุซซานี แปลว่า เดือนที่ 4 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

เราะบีอุลเอาวัล แปลว่า เดือนที่ 3 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

เราะมะฎอน / รอมฎอน แปลว่า เดือนที่ 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม เป็นเดือน ที่มุสลิมถือศีลอด

เรามะฎอนกะรีม แปลว่า คำทักทายของมุสลิมเมื่อย่างเข้าสู่เดือนเราะมะฎอน

ละหมาด / นมาซ แปลว่า การแสดงความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺของชาวมุสลิม ซึ่งต้องทำวันละ5เวลาเพื่อเป็นการยืนยันความศรัทธาของตัวเอง คำนี้เข้าใจว่า เพี้ยนมาจากคำว่า “นมาซ” ในภาษาเปอร์เซีย

วาญิบ แปลว่า หน้าที่ที่มุสลิมต้องปฏิบัติ การละเว้นถือเป็นบาป

เศาะฬรฺ แปลว่า เดือนที่ 2 ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม

สุลต่าน แปลว่า ผู้มีอำนาจปกครอง

สุเหร่า แปลว่า สถานที่สำหรับใช้ในการละหมาดหรือมัสญิดนั่นเอง คำนี้มักใช้เรียกกันเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

อิสลาม แปลว่า ความสันติ การนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้า

อุสตาซ แปลว่า อาจารย์ ผู้ทรงความรู้ ผู้อาวุโส

ฮัจญ์ แปลว่า การปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักก๊ะฮฺตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ระหว่างวันที่ 8-13 ของเดือนซุลฮิจญะฮฺ

ฮาญี แปลว่า ผู้ทำพิธีฮัจญ์

ฮายะฮฺ / ฮายัต แปลว่า การละหมาดวิงวอนขอพร

ฮาลาล แปลว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงอนุมัติ

ฮิญาบ แปลว่า ม่านกั้น คำนี้ได้ถูกนำไป ใช้เรียกชุดแต่งกายของสตรีมุสลิม ที่แต่งกายปกปิดร่างกายทุกส่วนยกเว้นใบหน้าและมือ นอกจากนี้แล้วยังได้ถูกนำไปใช้เรียกผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : yeawya.prd.go.th

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม ข้อห้ามของศาสนาอิสลาม - ห้าม อิสลาม พิธีกรรม ต่างศาสนา
  ผู้หญิงท้องนิกะห์ใช้ได้หรือไม่ ร้านนิกะห์เวดดิ้ง เซ็นเตอร์ งานนิกะห์ นาเดีย
  พิธีกรรมศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลาม พิธีกรรม ภาพพิธีกรรมศาสนาอิสลาม
  วิธีการทำสุนัต การเข้าสุนัตมีกี่ขั้นตอน หมอทำสุนัต
   เพราะอะไร? หญิงมุสลิม ห้ามออก ทำงานนอกบ้าน น่ารู้
   การทำอิบาดะฮ์ที่แท้จริง (ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้)
   วัตถุประสงค์ของการละหมาด ผลบุญของการละหมาด การละหมาดในศาสนาอิสลาม
   มาเข้าใจ 'หลักศรัทธาอิสลาม' ที่ชัดเจนกันเถิด
   อิสลาม ภรรยา 4 คน ( ทำไม - เหตุผล ที่ ผู้หญิงทุกคน ต้องยอมสยบ )
   มุอัลลัฟ คือ? เข้ารับอิสลามแล้ว ยังจะเรียกมุอัลลัฟอีกหรือ
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก