หาดิษเกียวก้บการครอบครัว รูปภาพการอาบน้ำวาญิบ

5 กค. 55     2314

40 หะดีษ สร้างครอบครัวคุณธรรม  สู่สังคมอุดมสุข

เรียบเรียงโดย : อาบู  อัดนาน อาหมัด  อัลฟารีตีย์

หาดิษเกียวก้บการครอบครัว รูปภาพการอาบน้ำวาญิบ

1.ครอบครัวมุสลิมต้องซื่อสัตย์ สุจริต

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ    :    مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِى النَّارِ

                                                              ( صحيح الجامع : 6408)

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่ไม่สุจริตต่อเรา เขาไม่ใช่จากพวกเราและ (ผู้ที่) ล่อลวง ฉ้อโกง นั้นจะตกลงไปในนรก"
 
ข้อคิดจากหะดีษ

1.การหลอกลวงเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในอิสลาม
2.ท่านนบี  ได้ตักเตือนผู้ที่มีนิสัยไม่ดี หลอกลวงคนอื่น หรือทุจริต ไม่ว่าในการทำธุรกิจ การค้าขาย หรือในเรื่องอื่นๆ
3.ท่านนบี  ไม่ยอมรับผู้ที่หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตว่าป็นประชาชาติของท่าน 
4.ผู้ที่หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต จะถูกลงโทษอย่างใหญ่หลวงในวันอะคีเราะฮฺคือต้องเข้านรก
 

2.ครอบครัวมุสลิมต้องไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :     لاَ يَجْتَمِعَانِ فِى قَلْبِ عَبْدٍ الإِيْمَانُ وَالْحَسَدُ

                                                               (صحيح الجامع 5633)

ความว่า "ท่านรสูล  ได้กล่าวว่า มีสองอย่างที่ไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้ในหัวใจของบ่าวคนหนึ่งคือการศรัทธาและการอิจฉาริษยา"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.หัวใจของมนุษย์เป็นศูนย์รวมของคุณลักษณะต่างๆทั้งที่ดีงามและที่ชั่วร้าย
2.หัวใจคนดีจะต้องมีแต่อีหม่านและมีตักวา อย่าให้โรคกลับหลอก เคียดแค้นและขัดเคืองอยู่ด้วยกัน
3.คนที่มีอีหม่านที่แท้จริงอยู่ในหัวใจ เขาจะไม่อิจฉาคนอื่นอย่างเด็ดขาดจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4.ความประเสริฐของคนที่มีอีหม่านและไม่มีการอิจฉาคนอื่น


3.ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นผู้ชี้นำทำความดีให้แก่สังคม

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :     مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

                                                               ( رواه مسلم )

ความว่า "ท่านรสูล  ได้กล่าวว่า ผู้ใดได้ชี้นำคนอื่นให้กระทำในสิ่งที่ดี  ผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับผลตอบแทนของผู้กระทำความดีนั้นด้วย"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.ท่านรสูล ได้ส่งเสริมให้มุสลิมมีการเชิญชวนผู้อื่นกระทำความดี พูดและปฏิบัติในสิ่งที่ก่อประโยชน์
2.ครอบครัว สังคมจะอยู่ในความดีงาม และสงบสุขอย่างยันยืนหากการเชิญชวนในทางที่ดีเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
3.ผู้ที่ทำหน้าที่เชิญชวนผู้อื่นให้ทำความดีนั้นย่อมได้รับการตอบแทนผลบุญเหมือนกับคนที่ปฏิบัติความดีตามที่เขาเชิญชวนให้ทำ


4. ครอบครัวมุสลิมต้องสร้างสิ่งที่จะได้มาซึ่งผลบุญที่มิขาดสายในวันอะคีเราะฮฺ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :   إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ  عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

                                                                                                                              ( رواه مسلم )

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า  เมื่อมนุษย์ตายการงานของเขาก็จะขาดไป (และก็จะไม่มีผลบุญให้) เว้นที่มาจากการปฏิบัติสามประการ คือ การบริจาคทานที่ผู้คนใช้ประโยชน์ได้ตลอด ความรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือ ลูกที่ดีที่ขอพรให้แก่เขาอย่างสม่ำเสมอ"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.มนุษย์ทุกคนล้มลองความตาย เมื่อถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้
2. เมื่อมนุษย์ตายแล้วการงาน หรือการกระทำของเขาไม่ว่าความดีงาม หรือความชั่วร้ายจะขาด
3. มีสามประการที่ผลบุญของมันนั้นจะไม่ขาด ถึงแม้ว่าเขาตายจากโลกไปแล้ว คือ การบริจาคทานที่ผู้คนใช้ประโยชน์ได้ตลอด ความรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น และลูกที่ดีที่ขอพรให้แก่พ่อแม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้รับความโปรดปราน ความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ
4. ความประเสริฐของผู้ที่บริจาคทำกุศล ผู้มีความรู้ที่ผู้อื่นได้รับประโยชย์จากเขาและผู้ที่มีลูกที่มีคุณธรรมที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยการดูอาต่ออัลลอฮฺ


5.ครอบครัวมุสลิมต้องไม่บ่อนทำลายแก่ตัวเองและคนอื่น

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ    :    لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار

                   (صحيح الجامع : 7517)
 

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า ไม่อนุญาติสร้างความเดือดร้อน ทำลายให้กับตัวเองและผู้อื่น"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.หะดีษนี้เป็นหลักการสำคัญในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของมนุษย์โดยเฉพาะชีวิต ทรัพย์สิน สติปัญญาและเกียรติยศของมนุษย์เพื่อความเป็นอยู่เปี่ยมสุข
2.อิสลามสอนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนและทำลายตัวเองและคนอื่นด้วยวิธีใดก็ตาม
3.สามีภรรยาต้องยึดมั่นหลักการอันดีงามนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวสู่สังคมอุดมสุข เปี่ยมคุณภาพ


6.ครอบครัวมุสลิมต้องหมั่นขอดุอา

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ    :    الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ 

                  ( صحيح الجامع : 3407 )

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า การร้องขอ (การดุอา ) คือ การเคารพภักดี ( การอิบาดะฮฺ ต่ออัลลอฮฺ )"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.การดุอาขอพรต่ออัลลอฮฺ ไม่ว่าดุอาในทางโลก หรือในทางอะคีเราะฮฺ ไม่ว่าดุอาที่ขอนั้นสำหรับตัวเอง หรือ ครอบครัว สำหรับคนอื่น ก็ถือเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ
2.อิสลามส่งเสริมให้ทุกคนขอดุอาต่ออัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอซึ่งพระองค์ทรงสัญญาจะรับดุอาและให้ผลบุญสำหรับผู้ปฎิบัติ
3.ความประเสริฐของดุอา นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของอิบาดะฮฺ


7. ครอบครัวมุสลิมจะต้องเป็นดั่งคนเป็น

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :    مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِيْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ  

                                                                                                                                ( مسلم )

ความว่า "ท่านรสูล  ได้กล่าวว่า อุปมาบ้านที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺ กับบ้านที่ไมมีการรำลึกถึงอัลลอฮฺ อุปมัยดั่งคนเป็นกับคนตาย"

ข้อคิดจากหะดีษ

1. ท่านนบี เอาใจใส่กับการสร้างบ้านเรือนเปิ่ยมสุขและครอบครัวคุณธรรม
2. ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นดั่งคนเป็นด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ ควรให้เป็นกิจวัตรประจำวัน พยายามสร้างบรรยากาศในบ้านเรือนให้เกิดการภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยกิจกรรมรำลึกที่หลากหลาย
3.การรำลึกถึงอัลลอฮฺกระทำได้ในหลายรูปแบบ เช่นการเรียน สอนหรืออ่านอัลกุรอาน การอ่านบทซิกิรเช้าเย็น การอ่านดุอา หรือ การละหมาดในโอกาสต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน อ่านตัฟสีร หรือคำแปลอัลกุรอาน หรือ หะดีษ หรือฟังการบรรยายเกี่ยวกับอิสลาม
4.บ้านเรือนของครอบครัวมุสลิมไม่ควรละทิ้ง หรือขาดการรำลึกถึงอัลลอฮฺ อย่าให้เป็นเหมือนคนไร้วิญญาณ ไม่มีชีวิตชีวา ยิ่งกว่า นั้นอย่าให้บ้านเรือนเป็นรังของชัยฎอนจอมฝ่าฝืนอัลลอฮฺเสมอ


8.ครอบครัวมุสลิมสามีต้องช่วยเหลืองานของภรรยา

قَالَ الأَسْوَدُ   :   سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاكَانَ النَّبِيُّ    يَصْنَعُ فِى الْبَيْتِ؟ قََالَتْ: كَانَ يَكُوْنُ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمَعَ الأَذَانَ خَرَجَ

                                                                                                                            ( رواه البخارى )

ความว่า "อัลอัสวัดกล่าวว่า ฉันได้ถามอาอิชะฮฺว่า นบี เคยทำอะไรบ้างในบ้านของท่าน? นางตอบว่า ท่านได้ช่วยเหลืองานของครอบครัวของท่าน แล้วเมื่อท่านได้ยินเสียงอะซานท่านก็ออกไปละหมาด"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.นบี เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวคุณธรรม
2.มุสลิมที่ดีต้องพยายามปฎิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ทั้งที่เป็นสิทธิของครอบครัว เช่นช่วยเหลือภรรยาและที่เป็นสิทธิของอัลลอฮฺเช่นทำการละหมาด
3.การคบสมาคมที่ดีกับครอบครัวมีหลายวิธี ส่วนหนึ่งคือช่วยเหลืองานภรรยาในบ้าน
4.มุสลิมทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ รู้จักบริหารเวลา ใช้โอกาสอย่างมีคุณค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ตัวเอง ครอบครัวและสังคม


9. ครอบครัวมุสลิมต้องไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยในบ้าน

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ    :     لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِى بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَنَامُوا

                                                                  (متفق عليه )

ความว่า "จงอย่าทิ้งไฟในบ้านของท่านก่อนท่านจะนอนหลับ"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.ไฟมีทั้งประโยชน์และให้โทษแก่มนุษย์
2.ประโยชน์ของไฟมีมากมายที่มนุษย์เอามาใช้ในชีวิต
3.สำหรับโทษของไฟนั้นคือถ้าเกิดความประมาทเมื่อไหรอาจเกิดอัคคีภัย สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนแก่ตัวเองและคนอื่น
4.เพื่อไม่ประมาท และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินควรดับไฟ ปิดไฟไว้ก่อนนอน และขณะเดียวกันทำให้ประหยัดเงินทองด้วย


10.ครอบครัวมุสลิมสามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :    كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبَسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ

                                                                          ( رواه مسلم )

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า   เป็นการเพียงพอที่จะรับบาปสำหรับบุคคลที่ไม่ย่อมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ผู้ที่อยู่ใต้ความดูแลของเขา"

ข้อคิดจากหะดีษ

1.อิสลามได้กำหนดให้สามีมีหน้าที่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ภรรยาและบุตร
2. บุคคลใดที่ปละละเลยไม่ยอมจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้แก่ผู้ที่อยู่ใต้ความดูแลของเขาบุคคลนั้นย่อมจะต้องรับบาป
3. ผู้ที่มีภาระหน้าที่ แต่ละเว้นไม่ปฎิบัติ ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมและไม่ความสำนึก


41.ครอบครัวมุสลิมต้องรำลึกถึงความตายอยู่เสมอ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ   :    أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ الْلَذَّاتِ : اَلْمَوْتَ 

                                       ( صحيح الجامع : 1210 )

ความว่า "ท่านรสูล ได้กล่าวว่า จงรำลึกถึงสิ่งที่ทำลายความอร่อยต่างๆให้มากเถิด หมายถึงความตาย."

ขอบคุณข้อมูล หาดิษเกียวก้บการครอบครัว จาก : 40 หะดีษ สร้างครอบครัวคุณธรรม  สู่สังคมอุดมสุข - islammore.com

ข้อคิดจากหะดีษ

1. ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องพบกับความตายเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺทรงกำหนดไว้
2. ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ความเอร็ดอร่อยทุกอย่างในโลกนี้จะดับสูญเมื่อความตายมาเยี่ยม
3. ครอบครัวมุสลิมจะต้องรำลึกถึงความตายอย่างสม่ำเสมอและเตรียมความพร้อมด้วยอีหม่านที่ถูกต้อง อมัลที่ดีและมารยาทที่ดีงามก่อนสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปสู่อะคีเราะฮฺ

เป็นเพื่อน Line กับเรา