ศาสนาอิสลาม นักบวชของศาสนาอิสลาม สตรีพุธรเข้ารับศาสนาอิสลาม

9 กค. 55     16960

ศาสนาอิสลาม นักบวชของศาสนาอิสลาม สตรีพุธรเข้ารับศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาสำคัญศาสนาหนึ่งของโลก เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม นับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์ โดยมีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสดา และเป็นผู้ประกาศศาสนา ศาสนาอิสลาม ไม่มีพระหรือนักบวชเพื่อทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรม และเผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะ เช่น อิหม่ามก็เป็นเพียงผู้นำในการนมัสการพระเจ้าเท่านั้น มิใช่พระที่ทำหน้าที่เป็นกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

ผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ มุสลิม ” มุสลิม ทุกคนต้องปฏิบัติศาสนากิจเหมือนกันหมด จึงไม่มีนักบวช และมิได้แบ่งแยกแนวทางปฏิบัติ ระหว่างศาสนิกชนกับนักบวช แม้แต่บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น อิหม่าม หรือ ท่านจุฬาราชมนตรี ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนกิจ และผู้นำมุสลิมในประเทศไทยเท่านั้น มิได้มีฐานะเป็นผู้นำนักบวชแต่อย่างใด

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถืออยู่หลายล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือ ศาสนาอิสลาม ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในประเทศมาเลเซียมีผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม มาก สำหรับประเทศไทยมีประชาชนที่นับถือ ศาสนาอิสลาม อยู่ทั่วไป แต่บริเวณที่มากที่สุด คือ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้แก่ จังหวัดสงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส

kohtaotoday.com

ศาสนาอิสลาม นักบวชของศาสนาอิสลาม สตรีพุธรเข้ารับศาสนาอิสลาม

 

นักบวชของศาสนาอิสลาม

ทำไมศาสนาอิสลามจึงไม่มีนักบวช


1. การอิสลามไม่ระบบนักบวชเป็นบทบัญญัติของพระเจ้าที่มิได้กำหนดระบบนักบวชในอิสลาม

2. การที่อิสลามไม่มีระบบนักบวชก็เพราะ แต่ละบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบอะมัล (การงาน) ของตนเอง โดยไม่มีการจ้างวาน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำแทน ซึ่งสิ่งนั้นเรียกว่า " ฟัรฺฎูอีน " (ข้อปฏิบัติอันจำเป็นที่ถูกกำหนดให้แก่มุสลิมทุกคน) นั่นเอง

3. การที่อิสลามไม่ระบบนักบวชก็เพราะมุสลิมทุกคนล้วนจะต้องปฏิบัติตามอิสลามทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น หากมีระบบนักบวช นั่นก็หมายรวมว่า อิสลามจะถูกปฏิบัติเพียงแค่นักบวชเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มชน หรือตัวแทนศาสนา โดยไม่ครอบคลุมถึงบรรดาผู้นับถือศาสนาทั่วไป

4. การที่อิสลามไม่มีนักบวช นั่นย่อมชี้ให้เห็นว่า อิสลามแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ โดยสิ้นเชิง เพราะในศาสนาอื่นๆ มักจะมีนักพรต,บาดหลวง หรือนักบวช แต่อิสลามไม่มีระบบนักบวชเลยแม้แต่น้อย กระทั่งท่านนบีเองก็มีวิถีชีวิตเยี่ยงมนุษย์สามัญชนธรรมดา จะต่างกับผู้คนทั่วไปก็คือท่านนบีได้รับวะฮีย์ (โองการแห่งบัญญัติจากพระเจ้า) เท่านั้นเอง นอกนั้นท่านนบีก็มีชีวิตไม่ต่างไปจากมนุษย์ผู้คนทั้งหลายเลยแม้แต่น้อย

5. การที่อิสลามไม่มีนักบวชย่อมชี้ให้เห็นว่า อิสลามไม่มีชั้นชน และวรรณ เพราะระบบนักบวชจะมีวรรณ หรือได้รับอภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไป อาทิเช่น บำเพ็ญตนเองอยู่ในศาสนา โดยไม่ต้องไปประกอบอาชีพ แต่จะมีลูกศิษย์ หรือผู้เลื่อมใสนำอาหาร หรือปัจจัยต่างๆ มาให้ แต่อิสลามสอนว่าให้ทุกคนต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพไม่เว้นแม้แต่บรรดานบีของที่พระองค์อัลลอฮฺทรงเลือกให้พวกเขาเป็นตัวแทนเผยแพร่ศาสนาของพระองค์บนหน้าแผ่นดินนี้

ยังคงมีอีกมาก แต่เพียงแค่ที่กล่าวมาข้างต้นคงพอเพียงแล้วสำหรับคำตอบที่ว่าทำไมมุสลิมจึงไม่มีระบบนักบวช?

ขอบคุณข้อมูล นักบวชของศาสนาอิสลาม : mureed.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา