ทำไมราชการไทยไม่ให้มุสลิมหยุดในวันศุกร์ ?

5 ตค. 55     8504

คำถาม

ทำไมในท้องถิ่นที่มีคนไทยมุสลิมมาก โรงเรียนและสถานที่ราชการจึงไม่หยุดในวันศุกร์ และวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาศให้นักเียนและข้าราชการมุสลิมไปละหมาดในวันศุกร์ได้

คำตอบ

เพราะทางราชการมีคำสั่งไว้อย่างนั้น ความจริงสมัยแรกก็มีการอนุโลมให้ในท้องถิ่นที่มีมุสลิม หยุดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ แต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลง เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยไม่เกี่ยวกับข้อห้ามในทางศาสนาแต่อย่างใด

ทำไมราชการไทยไม่ให้มุสลิมหยุดในวันศุกร์ ?

ข้อมูลเพิ่มเติม

ละหมาดยุมอะฮฺ (วันศุกร์)

ก่อนที่ผู้เขียนจะบอกกฎเกณฑ์และวิธีการละหมาดยุมอะฮฺ ผู้เขียนขอกล่าวถึงความสำคัญของวันศุกร์ ให้ผู้อ่านได้ทราบก่อน พอเป็นสังเขป ตามที่ผู้เขียนพอจะรู้

การละหมาดวันศุกร์การละหมาดวันศุกร์ เป็นฟัรดูที่จำเป็นเฉพาะผู้ชายมุสลิมทุกคนที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ทาส ซึ่งบรรลุนิติภาวะพร้อมทั้งมัสติสัมปชัญญะรู้สึกรับผิดชอบ ซึ่งไม่มี กรอุปสรรคจำเป็นใดๆมาขัดขวาง เช่น การป่วยไข้ ฯลฯ การละหมาดวันศุกร์ เป็นการละหมาด บัร ยะ มา อะห์ (ละหมาดรวม) มี 2 ร่อกะอั๊ต โดยถือเอาสองคุตบะห์แทนสองร่อกะอั๊ต กำหนดเวลาละหมาดวันศุกร์ นับแต่เวลา พระอาทิตย์คล้อย จนถึงเงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวของมัน สุนัตให้อ่าน อุซ็อลลีดังนี้

ทำไมราชการไทยไม่ให้มุสลิมหยุดในวันศุกร์ ?

อ่านว่า " อุซ็อลลี ฟัรด็อลญุมุอะติ ร๊อกอะไตนิ มะอ์มูมันลิ้ลลาฮิตะอาลา "

ต้องนึกในใจว่า ข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูญุมอะห์ 2 ร่อกะอั๊ต เป็นมะอ์มูมเพื่ออัลเลาะฮ์ตะอาลา

วันศุกร์เป็นประมุขของวัน ยิ่งใหญ่กว่าวันอีดิลนะฮ์ริและอีดิลฟิตริเสียอีก เพราะอัลลอฮฺได้สร้างนบีอาดัม ท่านนบีอาดัมถูกขับจากสวรรค์สู่พื้นดิน ท่านนบีอาดัมมรณภาพ ในวันนั้น และในวันศุกร์ ปรภพจะอุบัติขึ้น  ดังอัลหะดิษได้กล่าวไว้ ความว่า

"ประมุขแห่งวันทั้งหลาย ณ อัลลอฮฺ คือ วันศุกร์  ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าวันอีดิลนะฮ์ริ และอีดิลฟิตริเสียอีกในวันศุกร์นั้นมี (ความประเสริฐกว่า) ห้าประการคือ อัลลอฮฺสร้างนบีอาดัมในวันนั้นท่านนบีอาดัมถูกขับจากสวรรค์สู่พื้นดิน ก็วันนั้น ท่านนบีอาดัมมรณภาพวันนั้นและในวันศุกร์มีชั่วโมงหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าข้าทาสคนใดจะขอต่ออัลลอฮฺสิ่งใดๆ ก็ตามนอกจากอัลลอฮฺจักทรงประทานแก่เขาตามที่เขาขอเสมอ ทั้งนี้ ตราบที่เขาไม่ขอสิ่งที่เป็นบาปหรือ ในการตัดไมตรี  วันศุกร์ เป็นวันที่ปรภพจะอุบัติขึ้นไม่ว่าจะเป็นมลาอิกะฮฺ ผู้ใกล้ชิด(ต่ออัลลอฮฺ) ไม่ว่าชั้นฟ้าไม่ว่าแผ่นดิน ไม่ว่าลม ไม่ว่าภูเขา ไม่ว่าก้อนหินนอกจากว่าทุกๆ สิ่งเหล่านั้น มีความฝักใฝ่ในวันศุกร์ทั้งสิ้น"รายงานโดย อัชชาฟีอีย์, อะหมัด, บุคอรีย์ จาก สะอีด บินอุบาดะฮฺ

"ศุกร์หนึ่งถึงศุกร์หนึ่งนั้นเป็นสิ่งนิรโทษ (แก่ผู้กระทำละหมาดวันศุกร์)ในช่วงเวลาระหว่างมันทั้งสองทั้งนี้ ตราบเท่าที่ไม่มีการทำบาปใหญ่ๆ"รายงานโดย อิบนุมายะฮฺ จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ

" การละหมาดวันศุกร์ เป็นการบังคับแก่ผู้ที่ได้ยินเสียงอะซาน"รายงานโดย อิบนิมายะฮฺ จาก อิบนิอุมัร

" การละหมาดวันศุกร์ เป็นหน้าที่อันจำเป็นแก่บุคคลที่เวลากลางคืนทำให้เขากลับสู่ครอบครัวของเขาทัน"(คือเขาสามารถเดินทางกลับสู่ครอบครัวของเขาโดยไม่ทันค่ำ)รายงานโดย อัตติรมีซีย์ จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ

"หน้าที่ที่อัลลอฮฺบังคับแก่ทุกคนที่เป็นมุสลิมคือ เขาจะต้องอาบน้ำทุกๆ เจ็ดวัน ซึ่งมีอยู่วันหนึ่งที่เขาต้องล้างศีรษะและร่างกายของเขา(ทั้งหมด วันนั้น คือ วันศุกร์)"รายงานโดย อัลบุคอรีย์ มุสลิม จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ

"เป็นหน้าที่ของผู้ (อยู่ในวัย) ฝันทุกคน ต้องไปวันศุกร์และเป็นหน้าที่ของผู้ไปวันศุกร์ทุกคน ต้องอาบน้ำ"รายงานโดย อะบูดาวุด จาก ฮับเซาะฮฺ

"เป็นหน้าที่ของบุรุษมุสลิมทุกคน ในทุก ๆ เจ็ดวันจะต้องมีการอาบน้ำหนึ่งวัน นั่นคือ วันศุกร์"รายงานโดย อะหมัด และท่านอื่นๆ จาก ยาบิร

"แท้จริงการอาบน้ำในวันศุกร์จะทำให้ความผิดต่างๆ ไหลออกจากโคนผมอย่างแท้จริง"รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อะบีอุมามะฮฺ

"แท้จริงในวันศุกร์มีอยู่ชั่วโมงหนึ่ง ไม่ว่าบ่าวมุสลิมคนใดได้ประจวบกับมันเข้าพอดี โดยขณะนั้นเขากำลังยืนทำละหมาดด้วยการวอนขอสิ่งดีงามต่ออัลลอฮฺในชั่วโมงนั้นนอกจากว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นแก่เขาอย่างแน่นอน"รายงานโดย มาลิก จาก อะบีฮุรอยเราะฮ

"วันที่ดีที่สุดที่ตะวันได้ขึ้น คือ วันศุกร์ในวันนั้นนบีอาดัมได้ถูกสร้าง ในวันนั้นนบีอาดัมถูกขับ (จากสวรรค์)ในวันนั้นเขาได้รับการเตาบะฮฺตัว (จากอัลลอฮฺ)ในวันนั้นเขาถูกเก็บตัว (เสียชีวิต) และในวันศุกร์ ปรภพจะอุบัติขึ้นไม่ว่าสัตว์ใดในหน้าแผ่นดินนี้ นอกจากเมื่อถึงวันศุกร์จะเงียบสดับฟังจนกว่าตะวันขึ้นเพราะความกลัวว่าวันปรภพจะอุบัติขึ้นยกเว้นมนุษย์เท่านั้น (ที่ไม่ได้ทำและไม่รู้สึกเช่นนั้น)และในวันศุกร์มีอยู่ช่วงหนึ่ง ไม่ว่าบ่าวมุสลิมคนใดก็ตามที่ประจวบกับมัน โดยที่เขากำลังทำละหมาดอยู่เขาขอต่ออัลลอฮฺแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกจากอัลลอฮฺจะประทานสิ่งนั้นแก่เขาอย่างแน่นอน"รายงานโดย มาลิก และท่านอื่นๆ จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ

"คุตบะฮฺทุกคุตบะฮฺที่ไม่มีการปฏิญาณตนมันเป็นประหนึ่งมือด้วนนั่นเอง"รายงานโดย อะบูดาวุด จาก อะบีฮุรอยเราะฮฺ

"ไม่มีละหมาดใดๆ จากบรรดาละหมาดทั้งหลายที่จะได้ผลเลิศกว่าการละหมาดซุบฮิในวันศุกร์โดยทำรวมกันเป็นคณะและฉันไม่คิดว่าใครในหมู่พวกท่านได้มาสู่ละหมาดนั้นนอกจากเขาจะต้องได้รับการอภัยอย่างแน่นอน"รายงานโดย อัลฮากิม, อัตตอบะรอนีย์

"ผู้ใดมาวันศุกร์ โดยในขณะนั้นอีหม่ามกำลังแสดงธรรมกถาแน่นอนวันศุกร์นั้นจะเป็นซุฮุรสำหรับเขา"(ไม่ถือว่าเป็นละหมาดวันศุกร์ที่สมบูรณ์)รายงานโดย อิบนุอะซากิร จาก อัมริบนิลอ๊าศ

"บุคคลใดทิ้งสามวันศุกร์ โดยไม่มีเหตุสุดวิสัยเขาจะถูกบันทึกไว้ให้เป็นหนึ่งจากบรรดาพวกตลบแตลง"รายงานโดย อัตตอบะรอนีย์ จาก อุซามะฮฺ บินซัยต์

เป็นเพื่อน Line กับเรา