3 คุณลักษณะของพยัญชนะ ที่ต้องระวังในการอ่านกุรอาน

8 กค. 60     1111

3 คุณลักษณะของพยัญชนะ ที่ต้องระวังในการอ่านกุรอาน  โดย: ซายูตี อับดุลราฮิม

วิธีการออกเสียงพยัญชนะให้มีคุณลักษณะครบถ้วนและถูกต้อง คือ

1. ออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องตามแหล่งออกเสียง (مخرج)

2. ระวังคุณลักษณะบางชนิดที่มักผิดพลาดบ่อย ได้แก่  เสียงหนา إستعلاء  เสียงสะท้อน  قلقلة  พ่นลม همس


ขอขอบคุณคลิปจาก:  QiraatiOnline

เป็นเพื่อน Line กับเรา