มุสลิมทานสัตว์อะไรได้บ้าง?

18 พย. 60     3807

มุสลิมทานสัตว์อะไรได้บ้าง?

]

อยากทราบว่า มุสลิมทานสัตว์อะไรได้บ้าง?

“อาหารการกิน” เป็นหนึ่งในสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญมากเพราะ  เราจะเป็นตามอาหารที่กิน และ ร่างกายที่มาจากอาหารที่ฮะรอม เป็นหนึ่งในเหตุให้อัลลอฮฺไม่ให้ความช่วยเหลือเรา และรังเกียจเรา อิสลามไม่ได้ห้ามทานแค่ "หมู" และก็ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเป็น "ไก่" ก็กินได้เลยนะ

เรื่องกฎพื้นฐาน อาหารการกิน ของมุสลิม มี 7 ข้อ ดังนี้

กฎข้อที่ 1 สิ่งมีชีวิตใด ที่มีตัวบทเจาะจงว่า “ห้ามฆ่า” หรือ “ให้ฆ่า” ถือว่าสัตว์นั้น “ห้ามทาน” เช่น แมงมุม มด จิ้งจก ตุ๊กแก เป็นต้น

กฎข้อที่ 2 สัตว์บกทุกชนิดที่ใช้เขี้ยวในการล่า สัตว์ปีกทุกชนิดที่ใช้กรงเล็บในการล่า หมู และเลือดสัตว์ (ยกเว้นอวัยวะที่เป็นก้อนเลือด เช่น ม้าม ตับ เป็นต้น หรือ เลือดที่อยู่ในเนื้อ หรือไข) “ห้ามทาน”

กฎข้อที่ 3 สัตว์ที่เกิดมาจากสิ่งสกปรก (นายิส) หรือ อาหารการกินส่วนใหญ่ของมันเป็นสิ่งสกปรก ถือว่า เป็น จั้ลลาละฮฺ (สัตว์สกปรก) “ห้ามทาน”

กฎข้อที่ 4 สิ่งมีชีวิตทุกประเภทที่ทานได้ ต้องถูกเชือดโดยมุสลิม (หรือ ชาวคัมภีร์) ซึ่งต้องกล่าวนามอัลลอฮฺก่อนเชือด ยกเว้นสัตว์น้ำ หรือ แมลงที่ไม่จำเป็นต้องเชือด

กฎข้อที่ 5 เนื้อสัตว์ใดที่มีโทษ มีอันตรายต่อชีวิต หรือ อาจนำมาซึ่งอันตรายใหญ่หลวงต่อร่างกาย อย่างในกรณีของผู้ที่แพทย์ระบุว่า ห้ามทานสัตว์ปีก สัตว์ดังกล่าว ถือว่า “ห้ามทาน”

กฎข้อที่ 6 สิ่งใดก็ตามที่ส่วนมากของมันทำให้เมาได้ ต่อให้เป็นส่วนน้อยของมันก็ “ห้ามทาน” (ไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์โดยตรง)

กฎข้อที่ 7 นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเป็นที่อนุญาติ จนกว่าจะพบตัวบทที่ระบุให้เป็นอื่น

กลุ่มไลน์

เป็นเพื่อน Line กับเรา