ริสกี หมายถึง เงินอย่างเดียว จริงหรือ?

9 มค. 61     3167

ริสกี หมายถึง เงินอย่างเดียว จริงหรือ?

ริสกี หมายถึง เงินอย่างเดียว จริงหรือ?

เมื่อพูดถึงคำว่า ริสกี เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะนึกถึงเงินเพียงอย่างเดียว แต่ทว่า ตามความเห็นของบรรดาอุลามาอฺแล้ว ริสกีนั้นคือ  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ โดยอุลามาอฺได้แบ่งริสกีออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ริสกีทางวัตถุ ซึ่งก็ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ และเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น

2. ริสกีทางอารมณ์ ซึ่งก็ได้แก่ ความรู้สึกดีๆ ต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์มีความสุข เช่น ความรู้สึกดีใจเมื่อได้รับสิ่งที่ตนปรารถนา เป็นต้น

3. ริสกีทางจิตวิญญาณ ซึ่งก็ได้แก่ การได้รับรู้และเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺ โดยริสกีในด้านนี้จะเกิดขึ้นจากการทำความดีอย่างสม่ำเสมอ การอ่านหนังสือศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังศาสนา เป็นต้น

ริสกี คือ  สิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งมันไม่ได้หมายถึงปัจจัยยังชีพอย่างเดียว มันรวมถึงอาหารทั้งทางสมอง และทางจิตใจ สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือ อัลเลาะห์ (ซบ) ไม่พอพระทัย และตัดริสกีของเรา ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม เพราะถ้าใครก็ตามที่หมดริสกี นั่นหมายถึง พระองค์ให้เรากลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์

เราไม่ควรทำอะไร ที่เป็นการตัดริสกีของตัวเอง โดยไม่รู้ตัว การให้และเมตตา ต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลก เป็นการเพิ่มพูนริสกีอย่างหนึ่งที่ดีมากๆ ของเรา โดยเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณเหนือเรา ผู้ที่ดูแล เลี้ยงดูเรา จ่ายนัฟเกาะให้เรา (นัฟเกาะ คือ เงินค่าเลี้ยงดู เช่น พ่อให้ลูก สามีให้ภรรยา) ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ สามี พ่อของลูก หรือใครก็ตามที่มีบุญคุณกับเรา เราต้องขอบคุณอัลเลาะห์ (ซบ.) ให้มากๆ กับสิ่งที่เราได้รับในโลกดลยา 

ที่มา:  Islamic Economics-เศรษฐศาสตร์ อิสลาม 
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา