ชื่อมุสลิมที่ห้ามตั้ง (ฮะรอม)

2 เมย. 61     20565

ชื่อมุสลิมที่ห้ามตั้ง (ฮะรอม)

การตั้งชื่อบุตรที่ดีนั้น ต้องเป็นชื่อที่มีความหมายดี ใครๆ ฟังแล้วก็รื่นหู และชื่อนั้นจะได้ไม่เป็นปมด้อยกับตัวเด็กเองเมื่อเขาโตขึ้น ดังนั้น ต้องไม่ตั้งชื่อที่มีความหมายในด้านลบ หรือเหมือนกับชื่อคนเลวที่เป็นที่รู้จักกันดี ท่านนบี (ซ.ล.) ได้เคยเปลี่ยนชื่อหญิงคนหนึ่งจาก عاصية อาศียะฮฺ (ผู้ฝ่าฝืน) ให้มาเป็น جميلة ญะมีละฮฺ (สวยงาม)

วันนี้ทางมุสลิมไทยไทยโพต์ขอรวมรวบข้อมูล ชื่อมุสลิมที่ห้ามตั้ง (ฮะรอม) เด็ดขาด

ชื่อมุสลิมที่ห้ามตั้ง (ฮะรอม)

1. ชื่อที่เป็นนามชื่อต่างๆของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ซึ่งเป็นนามที่ใช้เฉพาะสำหรับพระองค์เท่านั้น  อิบนุล กอยยิมได้กล่าวไว้ในหนังสือ  تحفة المودود  ว่า : นามใช้เรียกอัลลอฮฺ (ซ.บ.)   เท่านั้น ได้แก่

อัลลอฮฺ الله   

อัรเราะมาน الرحمن   

อัลหะกัม الحكم   

อัลอะหัด الأحد   

อัศเศาะมัด الصمد

อัลคอลิก الخالق   

อัรรอซซาก الرزاق       

อัลญับบาร الجبار     

อัลมุตะกับบิรالمتكبر   

อัลเอาวัล الأول   

อัลอาคิร الآخر     

อัลบาฏิน الباطن     

อัลลามุลฆุยูบ علام الغيوب           

นอกจากนี้ก็ยังห้ามที่จะตั้งชื่อที่ไม่มีใครมีคุณสมบัติตามชื่อนั้นอย่างเหมาะสม นอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)  เท่านั้น เช่น มะลิกุล มุลูก  ملك الملوك   ซึ่งมีความหมายว่า ราชาเหนือราชาทั้งปวง  ดังที่มีรายงานจากอัลบุคอรียฺและมุสลิมว่าท่านนบี (ซ.ล.)   ได้กล่าวว่า:

‏‏ أَخْنَى ‏‏ الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِชื่อที่ต่ำต้อยที่สุด ณ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)  ในวันกิยามะฮฺ คือ ผู้ที่มีชื่อว่า กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย            

ส่วนนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)  ที่ไม่เป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับพระองค์เท่านั้น อนุญาตให้นำมาตั้งชื่อได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามใส่อลิฟและลามหน้าชื่อนั้น (เพราะถ้าใส่มันจะกลายเป็นคำนามเจาะจง ซึ่งจะหมายถึง พระนามของอัลลอฮฺทันที)

เช่น อะลียฺ  علي   

อะซีซعزيز   

เราะอูฟ رءوف   

กะรีมكريم   

ฮาดียฺ هادي

2. ชื่อที่แปลว่า บ่าวของสิ่งอื่นๆ นอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)   เช่น บ่าวของกะอฺบะฮฺ عبدالكعبة   บ่าวของนบี عبدالنبي    บ่าวของหุซัยนฺ عبدالحسين           

และมีคำที่ใกล้เคียงกับข้อห้ามนี้ที่นิยมกันในชมพูทวีปคือ คำว่า ฆุลาม เพราะคำๆ นี้ให้ความหมายใกล้เคียงกับความเป็นบ่าวทาส เช่น ฆุลาม อะหฺมัด غلام أحمد   หรือ ฆุลาม อะลียฺ غلام علي   ซึ่งหมายถึงเด็กรับใช้หรือผู้รับใช้ของอะหฺมัด  หรือผู้รับใช้ของอะลียฺ           

3.ชื่อที่ความหมายของมันบอกว่า ไปใครไปไม่ได้นอกจากท่านนบี(ซ.ล.) เท่านั้น เช่น ซัยยิดุลนาส คือหัวหน้าของมนุษย์  หรือซัยยิดุ วะละดิ อาดัม  คือ หัวหน้าของลูกหลานอาดัม         

4.  ชื่อของพวกชัยฏอน เช่น อิบลิส إبليس   คอนซับ خنزب           

5. ชื่อของรูปเคารพ เจว็ดที่มีผู้กราบไหว้บูชาตามลัทธิศาสนาต่างๆ

สำหรับการตั้งชื่อที่ดี

- ชื่อที่ตั้งตามชื่อของบรรดา นบี และเหล่าคนดี ทั้งชายและหญิงในหน้าประวัติศาสตร์ เพื่อหวังว่า จะมีผลต่อเด็กในแง่การยึดเป็นแบบฉบับ เช่น  มุฮัมมัด ,อิบรอฮีม, อิสมาอีล, มูซา, อุมัร, อุษมาน, มัรยัม, เคาะดียะฮฺ, อาอีชะฮฺ, สุมัยยะฮฺ

ชื่อที่ให้ความหมายว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดังที่ปรากฏในหะดีษว่า:

” أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ”

ความว่า:  ชื่ออันเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ ตะอาลา คืออับดุลลอฮฺ และอับดุรเราะหฺมาน 

(รายงานโดยมุสลิม อบูดาวูด อัตติรมีซียฺ และอิบนุมาญะฮฺ จากท่านอิบนุ อุมัร)

และเมื่อกิยาส (เปรียบเทียบ) แล้ว ถ้านำคำว่า อับดุล ไปประกอบเข้ากับพระนามอื่นๆ ที่งดงามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ที่ไม่ได้กล่าวไว้ในหะดีษ ก็ถือว่า ชื่อเหล่านั้นเป็นชื่อที่ดียิ่ง เช่น

عبد العزيز อับดุลอะซีซ

عبد العليم อับดุลอะลีม

عبد الواحد อับดุลวาฮิด 

 
แม้ว่าชื่อนั้นจะไม่ใช่ภาษาอาหรับ แต่ถ้ามีความหมายที่ดี ถือว่า เป็นชื่อที่ดี เช่น مارية มารียะฮฺ ซึ่งเป็นชื่อของมารดาของอิบรอฮีม บุตรชายท่านนบี (ซ.บ.) และนางเป็นชาวอียิปต์


ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก:  www.iqraforum.com
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา