เหตุใดเราจึงไม่ได้ยินเสียงร้องของผู้ตายในกุโบร์

5 กค. 61     1328

เหตุใดเราจึงไม่ได้ยินเสียงร้องของผู้ตายในกุโบร์

เหตุใดเราจึงไม่สามารถได้ยินเสียงร้องหรือเสียงโต้ตอบของผู้ตาย ? (อ่านเพิ่มเติม:  การลงโทษในหลุมฝังศพ)

ตอบ:   ชีวิตในกุโบร์มีอีกชื่อหนึ่ง อาลัมบัรซัค ซึ่งหมายถึง ช่วงกลางกั้นระหว่างโลกดุนยา (โลกนี้) และโลกอาคิเราะฮ์ (โลกหน้า) สภาพของอาลัมบัรซัคนี้ อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงปิดบังมิให้มนุษย์ในโลกนี้เห็นได้ สำหรับความน่ากลัวของการทรมานในกุโบร์นั้น ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : 

“ถ้าหากฉันไม่กลัวว่า ท่านทั้งหลายจะไม่ฝังผู้ตายแล้ว ฉันจะวิงวอนขอต่อ อัลลอฮ์ให้เปิดเผยการลงโทษในกุโบร์ให้พวกท่านได้ยินการลงโทษในกุโบร์ดังที่ฉันได้ยิน” บันทึกโดย มุสลิม

เป็นเพื่อน Line กับเรา