ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

18 ธค. 57     8394

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ตั้งอยู่ทีชั้น3 ที่เป็นโซนร้านอาหาร ถ้าเราหันหน้าเข้าร้านอาหาร ก็ให้เดินไปทางขวามือเรื่อยๆจะเจอห้องละหมาด

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ห้องละหมาดสนามบินสุวรรณภูมิ / Prayer Room@Suvannabhumi Airport

ที่มา; www.facebook.com/MuslimFoodTripPray

เป็นเพื่อน Line กับเรา