ขายส่งบัตรเติมเงินทุกระบบ เกินกว่าราคาจริง (มันเป็นดอกเบี้ย?)

25 มีค. 55     1280

ขายบัตรเติมเงินมือถือเกินกว่าราคาจริง


ถาม : อะไรคือหุก่มการโอนเงินในมือถือ ในกรณีที่ผู้โอนทำการโอน 10 ปอนด์ แต่เขา คิดเงินจากผู้รับ 12 ปอนด์ ฉันเคยได้ยินว่ามันเป็นริบา (ดอกเบี้ย) ?

ตอบ : อนุญาตให้ทำการโอนยอดเงินในโทรศัพท์มือถือให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะด้วยราคาจริง หรือในราคาที่ถูกหรือแพงกว่าราคาจริงได้ เพราะเช่นนี้ถือเป็นการขาย "ประโยชน์การใช้งาน" ไม่ใช่การ
แลกเงินด้วยเงิน ซึ่งกรณีนั้นจำเป็นที่เงินทั้งสองส่วนจะต้องเท่ากัน


ซึ่งผู้ขาย หรือเจ้าของยอดเงินในกรณีนี้นั้น ครอบครองสิทธิในการโทรเทียบเท่า 10 ปอนด์ จึงอนุญาตให้เขาขายสิทธิดังกล่าวในราคา 12 ปอนด์ได้ เช่นเดียวกับบัตรเติมเงิน ผู้ที่มีบัตรเติมเงิน
ราคา 100 ก็สามารถที่จะขายมันในราคาที่สูงหรือต่ำกว่านั้นได้


วัลลอฮุอะอฺลัม
เชค มุหัมมัด มุนัจญิด
www.islamqa.com/ar/ref/103185

เป็นเพื่อน Line กับเรา