ทำไมมุสลิมถึงใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์ไม่ได้ แล้วทำไมใส่รูปดอกไม้ได้

30 กย. 55     8324

ทำไมมุสลิมถึงใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์ไม่ได้  แล้วทำไมใส่รูปดอกไม้ได้  ??

ตอบ ตัวบทเกี่ยวกับการวาดรูป,ปั้นรูปนั้น ท่านร่อซูล ได้กล่าวเตือนไว้โดยมีรายงานเป็นหะดีษว่า ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า "บุคคล ที่ทำรูป (วาดรูป) จะถูกลงโทษ (ในวันกิยามะฮฺ) และเขาจะถูกบังคับให้เป่าลงบนรูป (วาด) นั้น (ให้มีวิญญาณขึ้นมา) แต่ไม่มีบุคคลใดเป่าให้รูปวาดนั้น (มีวิญญาณ)ได้" รายงานโดย ท่านอิบนุอับบาส (บันทึกโดยบุคอรีย์)

หะดีษข้างต้นเป็นตัวบทที่บอกถึงการไม่อนุญาตให้วาดรูป หรือปั้นรูปสิ่งที่มีวิญญาณ อาทิเช่น รูปภาพมนุษย์ หรือรูปภาพสัตว์

สรุปความว่า
ไม่อนุญาตให้ปั้น,วาด เขียนภาพ (อนุโลมในทัศนะ ของผู้รู้บางท่านในการวาดเขียน ) คนและสัตว์ ซึ่งสิ่งมีชีวิต จะเป็นการเลียนแบบสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้ ไม่สามารถนำมาใส่บนข้าวของเครื่องใช้ หรือนำแสดงโดยแขวนรูปในบ้าน
ส่วนรูปภาพอื่นจากรูปคนหรือรูปภาพสัตว์ ศาสนาอนุญาตให้ติดหรือแขวนได้ อาทิเช่น รูปต้นไม้,ดอกไม้, ป่าเขา, ทะเล,น้ำตก, ท้องฟ้า ฯลฯ

เป็นเพื่อน Line กับเรา