ของเซ่นไหว้ กินได้ไหม? ทั้งที่สัตว์นั้นมุสลิมเป็นคนเชือด?

14 กย. 60     14354

ของเซ่นไหว้ กินได้ไหม? ทั้งที่สัตว์นั้นมุสลิมเป็นคนเชือด?

ของไหว้เจ้าสามารถรับประทานได้หรือไม่  ถ้าไก่นั้นอิสลามเป็นคนเชือด?

คำถาม: มุสลิมสามารถรับประทานอาหารที่ผ่านการเซ่นไหว้ หรือไหว้เจ้าได้หรือไม่ ทั้งๆ ที่สัตว์ที่ถูกไหว้เจ้านั้นมุสลิมเป็นบุคคลที่เชือดเอง ?

ก่อนอื่นผมขอหยิบยกหะดีษจากท่านษาบิต บุตรของเฎาะฮากเล่าว่า :

“ ชายผู้หนึ่งบนบาน (นะซัร) ว่าจะเชือดอูฐหนึ่งตัว ณ บริเวณ (ที่เรียกว่า) บุวานะฮ, ท่านรสูลุลลอฮจึงถามเขาว่า ณ สถานที่แห่งนั้นเคยมีรูปเจว็ดหนึ่งจากบรรดารูปเจว็ดที่เคยถูกเคารพภักดีในสมัยญาฮิลียะฮ์ (หมายถึง สมัยก่อนที่ท่านรสูลถูกแต่งตั้งให้เป็นนบี) หรือไม่ ? บรรดาเศาะหาบะฮ์ตอบว่า ไม่เคยมีการกระเช่นนั้นครับ, ท่านรสูลถามต่ออีกว่า สถานที่แห่งนั้นเคยมีการจัดงานวันรื่นเริงของพวกเขาหรือไม่ ? บรรดาเศาะหาบะฮ์ก็ตอบว่า ไม่เคยมีการกระทำกันครับ, ท่านรสูลจึงกล่าวขึ้นว่า เช่นนั้นท่านจงทำให้สิ่งที่ท่านบนบานให้ครบถ้วนสมบูรณ์เถิด แท้จริงไม่มีการทำการบนบานครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของการฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์ “

(บันทึกโดยอะหมัด,อบูดาวูด และอิบนุมาญะฮ์) หะดีษข้างต้น คณะกรรมการถาวรเพื่อวินิจฉัยความรู้และการฟัตวาของประเทศซาอุดิอาระเบีย (เล่ม 1 หน้า 194)

อธิบายว่า “ ห้ามการเชือดสัตว์ยังสถานที่ ซึ่งนามอื่นจากนามของอัลลอฮ์ ถูกกล่าวยังสถานที่แห่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เคยมีรูปเจว็ด, สุสาน หรือสถานที่ซึ่งกลุ่มชนในยุคญาฮิลียะฮ์เคยเฉลิมฉลองวันรื่นเริงของพวกเขา แม้ว่าการเชือดยังสถานที่ดังกล่าวจะมีเป้าหมายว่าเชือดเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ก็ตาม

“ หะดีษข้างต้นเป็นหลักฐานที่คุณเด็กอยากรู้ถามมาว่า สัตว์ที่มุสลิมเชือดเอง (หรืออาจจะเป็นผลไม้) หากคนต่างศาสนิกนำไปผ่านพิธีกรรมเซ่นไหว้ หรือไหว้เจ้านั้นมุสลิมจะรับประทานได้หรือไม่ ? คำตอบคือ มุสลิมไม่สามารถรับประทานอาหารที่ผ่านการเซ่นไหว้ หรือไหว้เจ้าโดยอย่างเด็ดขาด

เนื่องจาก ท่านรสูลุลลอฮ์ได้ถามบรรดาเศาะหาบะฮ์เกี่ยวกับสถานที่หนึ่งที่ชื่อ บุวานะฮฺ โดยรสูลถามว่า สถานที่แห่งนั้นเคยมีรูปเจว็ดตั้งไว้บูชา หรือเคารพกราบไว้หรือไม่ ? บรรดาเศาะหาบะฮ์ตอบว่า ไม่เคยมีมาก่อน ท่านรสูลจึงอนุญาตให้บุคคลที่ต้องการเชือดสัตว์ที่ตนเองบนบานเอาไว้ให้กระทำการเชือดสัตว์ยังสถานที่แห่งนั้นได้ เพราะสถานที่แห่งนั้นไม่เคยมีการเคารพหรือบูชารูปเจว็ด

ซึ่งนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าสถานที่ใดซึ่งเคยถูกกราบไหว้ หรือเซ่นไหว้เจ้าอื่น ท่านรสูลยังไม่อนุญาตให้มุสลิมเชือดสัตว์ยังสถานที่แห่งนั้นเลย นับประสาอะไรกับการที่นำสัตว์ (แม้ว่ามุสลิมจะเชือดเอง),ขนม หรือผลไม้ที่ผ่านการเซ่นไหว้, กราบไหว้ หรือพิธีกรรมของเจ้าองค์อื่นๆ ศาสนาจะอนุญาตให้รับประทาน ! ซึ่งนั้นคงเป็นไปไม่ได้ โปรดอย่าลืมว่า อิสลามเป็นศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ผุดผ่อง แม้ว่าสถานที่ใดที่เคยมีรูปเจว็ดที่ถูกบูชา หรือกราบไหว้มาก่อนหน้านี้ศาสนายังไม่อนุญาตให้มุสลิมเข้าไปเชือดสัตว์ยังสถานที่แห่งนั้นเลย

อนึ่งอย่าว่าแต่สถานที่เช่นนั้นเลย แม้ว่าสถานที่ใดที่เคยเป็นสถานที่เฉลิมฉลองวันรื่นเริงของพวกญาฮิลียะฮฺ หรือพวกมุชริก (พวกตั้งภาคี) ศาสนายังห้ามมิให้มุสลิมเข้าไปเชือดสัตว์ยังสถานที่แห่งนั้นเลยครับ นี่คือความยิ่งใหญ่ของอิสลามจริง ๆ

(วัลลอฮุอะอลัมบิศเศาะวาบ) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: อ่านวันละนิด จิตแจ่มใส่ โดย ลาลาโต

เป็นเพื่อน Line กับเรา