มุสลิมทานสัตว์ประเภทกบได้ไหม?

15 เมย. 61     916

มุสลิมทานสัตว์ประเภทกบได้ไหม?

คำถาม: อยากทราบว่า มุสลิมทานสัตว์ประเภทกบได้ไหม?

คำตอบ: นักวิชาการอิสลาม มีการถกเถียงกัน เรื่องการบริโภค “กบ”

สาเหตุของความเห็นต่าง มาจาก 3 ประเด็น หลักๆ ดังนี้ 

1. ความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในเรื่องนี้ มีเพียงบทเดียว นั่นคือ

عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي: أن طبيبا سألرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها

ท่านอับดุรเราะฮฺมาน ได้กล่าวว่า :

“มีแพทย์ท่านหนึ่งมาถามท่านนบีเกี่ยวกับการนำกบมาปรุงเป็นยา ท่านนบีจึงห้ามจากการฆ่ากบ”   

บันทึกโดย อบูดาวุด อันนะซะอี อะฮฺมัด อิซฮาก บินรอฮะวัยฮฺ และฮากิม ฮะดิษบทนี้ท่าน อิบนุฮิบบาน กับ อัลอัลบานี ตรวจสอบแล้วกล่าวว่า เป็นฮะดิษที่ศอฮิฮฺ (สามารถนำมาใช้ตัดสินปัญหาในศาสนาได้)ซึ่งหากยอมรับว่า หลักฐานนี้เชื่อถือได้ ประเด็นที่ตามมา คือ

2. “การห้ามฆ่า” ในที่นี้ จำเป็นต้องครอบคลุม “การห้ามทาน” ด้วยหรือไม่?ในเรื่องนี้มีเห็นต่างบ้าง แต่ “การจะกินสิ่งใดได้” ย่อมต้องผ่านการ “ฆ่า” ก่อนการบอกว่า “ทานได้” เท่ากับเป็นต้นเหตุให้ “ฆ่า”ดังนั้น “หากห้ามฆ่า ต้องห้ามกินด้วย”ตามกฎ سد الذرائع “การห้ามสิ่งชัดเจนที่จะนำไปสู่ฮะรอม (สิ่งต้องห้าม)”เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ ยังคงมีอีกประเด็นตามมา นั่นคือ

3. แล้วหาก “กบ” เป็นสัตว์น้ำ เราก็ไม่จำเป็นต้อง “ฆ่า” นี่ เพราะตามกฎการกินที่ว่า “สัตว์น้ำที่ตายเอง มุสลิมเราทานได้”ในเรื่องของการจำแนกประเภทของกบ เป็นอีกหนึ่งในประเด็นที่มีความเห็นต่าง เพราะกบ มีทั้ง กบที่อยู่แต่บนบก กบที่อยู่ในน้ำได้ด้วย และอื่นๆสำหรับเรื่องนี้ นักวิชาการหลายท่าน จัดกบไว้ในประเภท สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งเมื่อไม่ใช่ สัตว์น้ำ จึงไม่เข้ากฎของสัตว์น้ำครับ บนพื้นฐานที่ว่าฮะดิษที่กล่าวถึงเป็นฮะดิษที่ศอฮิฮฺ และการที่เราอยากไม่อยากพลาดไปทำสิ่งที่ฮะรอม

สรุปได้ว่า:  ไม่อนุญาตให้มุสลิม ซื้อ ขาย ฆ่า และทาน “กบ” (ไม่ว่าประเภทใด)


มีฮะดิษบางบทระบุว่า การที่อิสลามไม่ให้ “ฆ่ากบ” เพราะกบเป็นสัตว์ที่สดุดีต่ออัลลอฮฺ (ด้วยการร้องของมัน) แต่ฮะดิษทั้งหมดในเรื่องนี้ เป็นฮะดิษที่ไม่มีความน่าเชื่อถือในขณะเดียวกัน ยังค้านกับ หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกหลายบทที่ระบุว่า  
“สัตว์ทุกชนิด” รวมทั้งสรรพสิ่งทั้งหลาย ล้วนรำลึกถึงอัลลอฮฺ ไม่ว่าเราจะรู้ หรือไม่หมายความว่า “วัว” ก็สดุดีต่ออัลลอฮฺ “ปลา” ก็สดุดีต่ออัลลอฮฺ แต่เราทานสิ่งเหล่านั้นได้ตัวอย่างตัวบทที่กล่าวถึงการสรรเสริญของสรรพสิ่งทั้งหลายในซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ (อายะฮฺที่ 44)

تُسَبِّحَُّ لَهَُّ ال سمَاوَاتَُّ ال س بعَُّ وَالأ رضَُّ وَمَن فِيهِ نَّ وَإِن مِّن شَ يءٍَّ إِلاَّ يُسَبِّحَُّ بِحَ مدَهَِّ وَلَكِن لاَّ تَ فقَهُونََّ تَ سبِيحَهُ مَّ إَِّن هَُّ كَانََّحَلِيمًا غَفُورًا

ชั้นฟ้าทั้งเจ็ด แผ่นดิน รวมทั้งสิ่งที่อยู่ในนั้น ล้วนสดุดีต่อพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเว้นแต่จะสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์ แต่ว่าพวกเจ้าไม่เข้าใจคำสดุดีของพวกเขา แท้จริงพระองค์คือผู้ปรีชาญาณ ผู้ให้อภัยอย่างแท้จริงอีกหลักฐานที่มักพูดกันว่าเป็นเหตุให้ห้ามฆ่ากบ เพราะกบไปช่วยดับไฟให้ท่านนบี

หลักฐานดังกล่าวเมื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของฮะดิษ พบว่า  ฮะดิษที่กล่าวถึงไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังขัดกับฮะดิษที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่ระบุว่า สัตว์ทั้งหลายในขณะนั้นมาช่วยดับไฟให้ท่านนบีทั้งหมด ยกเว้น “จิ้งจก” เพียงกลุ่มเดียว

อัลลอฮฺคือผู้ที่รู้ดีที่สุด ในขณะที่ความรู้ที่พวกเรามีนั้นช่างเล็กน้อยเหลือเกิน

ที่มา:  www.bloggang.com
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา