การชี้นิ้ว หรือการกระดิกนิ้ว เมื่อนั่งละหมาด

22 สค. 56     83421

การชี้นิ้ว หรือการกระดิกนิ้ว เืมื่อนั่งละหมาด

คำถาม : ชี้หรือกระดิกนิ้ว ท่านนบีทำอย่างไร? และจะชี้เมื่อใด? หยุดชี้ตอนไหน? ตาควรมองที่นิ้วชี้ทางกิบลัตหรือไหม? ทัศนะที่ว่า เมื่อกล่าวตะฮีย้าต ถึง คำว่า "ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" ควรยกนิ้วหรือกระดิกนิวให้สูงหรือไม่อย่างไร?

คำตอบ

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ให้ชี้นิ้วขณะกล่าวตะฮียาตตั้งแต่ต้น จนจบโดยไม่ต้องกระดิกเลยแม้กระทั่งในช่วงที่กล่าว "อัชฮะดุอันลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ" นั่นคือทัศนะที่ถูกต้อง ซึ่งมีรายงานจากท่านนบีที่มีน้ำหนักมากที่สุด และให้มองไปยังนิ้วชี้ขณะนั่งตะฮียาต นั่นคือสภาพที่ถูกต้อง

วัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ
ริฎอ อะหมัด สมะดี
13 ต.ค. 48


การชี้นิ้ว หรือการกระดิกนิ้ว เมื่อนั่งละหมาด

เป็นเพื่อน Line กับเรา