ใส่ตะลากงละหมาด เห็นตีนผม ละหมาดนั้นใช้ได้หรือไม่?

6 มีค. 61     1786

ใส่ตะลากงละหมาด เห็นตีนผม ละหมาดนั้นใช้ได้หรือไม่?

สตรีใส่ตะลากงละหมาด โดยมองเห็นตีนผมที่หน้าผาก หรือเอาตะลากงไว้ใต้ลูกคาง ละหมาดนั้นจะใช้ได้หรือไม่?

ตอบโดย: อ.อาดำ มะหะหมัด

การใส่ตะลากง ละหมาดโดยมองเห็นตีนผมที่หน้าผาก หรือเอาตะลากงไว้ใต้ลูกคาง การละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้ เพราะการเปิดเอาเราะห์ (อวัยวะที่จำเป็นต้องปกปิด) ในละหมาดนั้นไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในส่วนตีนผมที่หน้าผาก หรือในส่วนใต้ลูกคางนั้น ไม่ใช่ขอบเขตของใบหน้า ศาสนาถือว่า เขาปิดเอาเราะห์ (อวัยวะที่จำเป็นต้องปกปิด) นั้นปิดไม่สมบูรณ์ ละหมาดจึงใช้ไม่ได้

อิอานาตุดตอลิบีน เล่ม 1 หน้า 39
บายูรี เล่ม 1 หน้า 53
islamhouse.muslimthaipost.com


ตะละกง คำถามมากมาย ทำไมต้อง ตะละกง ?

เป็นเพื่อน Line กับเรา