สามีห้ามกินน้ำนมภรรยาจริงหรือไม่?

10 กย. 60     40045

สามีห้ามกินน้ำนมภรรยาจริงหรือไม่?

สามีห้ามกินน้ำนมภรรยาจริงหรือไม่?

คำถาม : ภรรยาปั๊มนมไว้ให้ลูกกิน สามีชิมได้ไหมเพราะเกรงว่าจะบูด ทั้งนี้เคยได้ยินว่าสามีห้ามกินน้ำนมภรรยาเพราะจะเปรียบเสมือนลูก

ตอบโดย อ.ซารีฟ (ประสาน) ศรีเจริญ 
 

การดื่มนมสตรีที่จะถือว่า เป็นแม่นมและลูกนมกัน ซึ่งศาสนาอิสลามกำหนดว่า การผูกพันธ์ระหว่างแม่นมกับลูกนมนั้นไม่สามารถแต่งการกันได้ เพราะถูกบัญญัติห้ามในอัลกุรอานบทอันนิซาอ์โองการที่ 23 และท่านศาสดา(ซ.ล.)กล่าวความว่า

“ข้อห้าม (แต่งงาน) อันเนื่องจากการดื่มนม เช่นเดียวกับข้อห้าม (แต่งงาน) อันเนื่องจากเป็นญาติทางสายเลือด”

แต่ศาสนามีการกำหนดเงื่อนไขในการให้นมหรือดื่มนม ที่จะกลายเป็นญาติที่แต่งงานกันไม่ได้ ซึ่งเงื่อนไขบางส่วนคือ ผู้ให้นมต้องเป็นสตรี ผู้ดื่มนมต้องมีอายุอยู่ในวัยยังไม่หย่านมคือประมาณ 2 ขวบ และต้องดื่ม 5 ครั้งอิ่มเป็นอย่างน้อย ดังนั้น สามีในคำถามจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว

ที่มา: เพจ ศาสนาอิสลาม
islamhouse.muslimthaipost.com


เป็นเพื่อน Line กับเรา