ชายหญิงกอดกันกลม ถึงขั้นไหน จะเรียกว่า ทำซีนา

19 กย. 60     9892

ซินา คือการร่วมประเวณีนอกสมรส เป็นบาปใหญ่ประการหนึ่งที่อิสลามห้ามและเตือนไม่ให้มุสลิมเข้าใกล้การกระทำ นี้ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สกปรกและเลวร้ายยิ่ง อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

“และสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การกระทำซินา เพราะแท้จริงมันเป็นการกระทำที่โสมมและเลวร้ายยิ่ง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 32)

ชายหญิงกอดกันกลม ถึงขั้นไหน จะเรียกว่า ทำซีนา

ถาม     ถ้าผู้หญิงผู้ชายนอนด้วยกันแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลย (แค่นอนกอดกันเฉยๆ) ถือว่ากระทำซินาหรือไม่? (หมายถึงจะถึงขั้นละเมิดประเวณีหรือไม่)

ตอบ   การจะถึงขั้นล่วงละเมิดประเวณีนั้นหมายถึง อวัยวะเพศชายล่วงล้ำเข้าสู่อวัยวะเพศหญิง ส่วนการนอนกอดกันเฉยๆ ไม่ถึงขึ้นละเมิดประเวณีหรือถึงขั้นทำซินาแต่อยู่ในขั้นหะรอม(ต้องห้าม) ซึ่งถือว่ามีบาปเช่นกัน เนื่องจากมีการสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกับบุคคลที่แต่งงานกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่การละเมิดประเวณี ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด

ที่มา:   มูริด ทิมะเสน

เป็นเพื่อน Line กับเรา