ชายมุสลิมดูตัวผู้หญิงจำนวนมาก เพื่อการแต่งงานได้หรือไม่?

25 ตค. 60     2249

ชายมุสลิมดูตัวผู้หญิงจำนวนมาก เพื่อการแต่งงานได้หรือไม่?

 


ถาม : อนุญาตให้ผู้ชายมุสลิมดูตัวผู้หญิงจำนวนมากโดยวัตถุประสงค์เพื่อการแต่งงานได้หรือไม่ ?  หรือว่าเขาต้องดูคนแรกก่อน เมื่อเขาไม่ชอบก็ให้ดูคนต่อไป ?


ตอบโดย เชค มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

 การมองดูผู้หญิงที่จะสู่ขอเป็นสิ่งที่อนุญาตเนื่องจากความจำเป็นที่จะให้ความรู้สึกของผู้สู่ขอมีความมั่นใจและสงบนิ่ง( แน่ใจ ) 

อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามสุนนะฮฺ ดังที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของอัล มุฆีเราะฮฺและคนอื่นๆ  การอนุญาตนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข (ชัรฏฺ) ดังต่อไปนี้

1.เขาต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแต่งงาน

2.ต้องไม่มีการคุลวะฮฺ (การอยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคน)

3.ต้องปลอดจากฟิตนะฮฺ (การล่อลวงอันนำไปสู่บาปต่าง ๆ)

4.ขอบเขตของการมองดู ต้องไม่เกินไปกว่าสิ่งที่ชะรีอะฮฺอนุญาต

ตามหลักการนี้ จะไม่อนุญาตให้มองดูผู้หญิง  เว้นแต่ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะแต่งงานกับนาง หากเขาพอใจนางก็ดำเนินการนิกาหฺ  หากไม่เป็นที่พึงพอใจก็ให้เปลี่ยนไปดูคนอื่นต่อไป

>>> สรุปคือต้องดูที่ละคน 

ในหนังสือ " ตอบก่อนแต่ง "

ที่มา:  เตือนใจมุสลิม-tuanjaimuslim


เป็นเพื่อน Line กับเรา