ทางออก!! มีประจำเดือนแต่สามีหื่น ทำอย่างไร

16 พย. 60     73399

ทางออก!! มีประจำเดือนแต่สามีหื่น ทำอย่างไร

กรณีที่ผู้หญิงมีประจำเดือนอยู่แต่สามีมีความต้องการทางเพศจะให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิง (ภรรยา) ทำอย่างไร?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การร่วมประเวณีขณะภรรยามีประจำเดือนถือว่า เป็นที่ต้องห้ามในอสิลาม แต่หากสามีมีความต้องการทางเพศ อนุญาตให้สามีแสวงหาความสุขจากอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายของนางได้ทั้งหมด ยกเว้นบริเวณอวัยวะเพศที่มีเลือดประจำเดือนและบริเวณทวารหนักเท่านั้น

หะดีษบทหนึ่ง ท่านนบีมุหัมมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ว่า :

“พวกท่านจงแสวงหาความสุขกับพวกนางทุกๆ ส่วน (อวัยวะร่างกายของภรรยาขณะนางมีประจำเดือน) ยกเว้นการร่วมประเวณี (อวัยวะเพศของนาง) เท่านั้น”

บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า “การร่วมประเวณีกับภรรยา อนุญาต (ให้กระทำ) ทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะที่เป็นซอก (เช่น รักแร้ ขาหนีบ) ยกเว้นทวารหนักเท่านั้น”


จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา