เสนอตัวเองให้กับคนที่เราชอบ ผิดหลักการอิสลามไหม?

17 พย. 60     2532

เสนอตัวเองให้กับคนที่เราชอบ ผิดหลักการอิสลามไหม?

การเสนอตัวเองให้กับคนที่เราชอบนั้นไม่ผิดตามหลักการของอิสลาม แต่กลัวว่าผู้ชายจะดูถูกเอาได้ อาจารย์มีความเห็นอย่างไร?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

  หลักการอิสลาม อนุมัติให้ผู้ปกครองเสนอผู้หญิงที่อยู่ในการปกครองของตนให้แก่ผู้ชายที่เป็นคนดีและเช่นกันที่ยินยอมให้ผู้หญิงเสนอตัวเอง เพื่อแต่งงานกับผู้ชายที่มีศาสนา ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่าละอายและน่าตำหนิ ทั้งทางศาสนาและประเพณี แต่มีข้อแม้ว่า ฝ่ายชายที่มีผู้หญิงมาเสนอตัวนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องปกปิดเรื่องดังกล่าวไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เกียรติแก่ฝ่ายหญิงไม่ว่าเขาจะตกลงแต่งงานกับนางหรือไม่ก็ตาม

จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา