ถ้าสามีมีเมียเพิ่มอีก ฉันขอหย่า ได้หรือไม่?

18 พย. 60     8316

ถ้าสามีมีเมียเพิ่มอีก ฉันขอหย่า ได้หรือไม่?

ผิดหรือไม่ ถ้าต้องตกลงกับสามีของเราว่า อนุญาตให้เขามีคนอื่นได้ แต่ก็ต้องเลือกระหว่างตัวเรากับคนๆ นั้น “ขอเป็นคนเดียว” ไม่ยอมให้ใครมานับหนึ่งจากเรา?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

คำมั่นสัญญาใดก็ตามที่ขัดกับบัญญัติของศาสนาจะถือว่าโมฆะ ดังเช่นกรณีการมีภรรยามากว่าหนึ่งคนเป็นข้ออนุญาตสำหรับผู้ชายที่มีความสามารถและให้ความยุติธรรมซึ่งถูกกล่าวไว้ในสูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ อายะฮฺที่ 3 ว่า

“ดังนั้น พวกท่างจงแต่งงานกับผู้ที่ดีสำหรับพวกท่าน จากหมู่สตรีสองคนหรือสามคน หรือสี่คน แต่ถ้าพวกท่านแกรงว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็จงแต่งเพียงคนเดียว”

ดังนั้น เมื่อพระองค์อัลลอฮฺทรงอนุมัติให้ผู้ชายสามารถมีภรรยามากกว่าหนึ่ง ภรรยาจึงปฏิเสธสิ่งดังกล่าวไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเงื่อนไขห้ามสามีมีภรรยาคนที่สอง หรือการปฏิเสธในรูปแบบอื่นส่วนในกรณีที่ภรรยาคนแรกทำใจไม่ได้นั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง


จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา