ควงคู่ไปเที่ยว อิสลามอนุมัตกรณีใดบ้าง?

21 พย. 60     5270

ควงคู่ไปเที่ยว อิสลามอนุมัตกรณีใดบ้าง?

ควงคู่ไปเที่ยว อิสลามอนุมัตกรณีใดบ้าง?

กรณีชอบพอกัน แล้วพ่อแม่ก็เห็นด้วยเพราะฝ่ายหนึ่งมีส่วนช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งมีระดับการเรียนดีขึ้น และชอบที่จะให้คำแนะนำดีๆ พ่อแม่อนุญาตให้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ในฐานะเพื่อน ในสถานการณ์เช่นนี้จะแนะนำอย่างไร?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

ท่านนบีมุหัมัด (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีการเชื่อฟังสิ่งถูกสร้าง ให้ฝ่าฝืนผู้สร้าง” นั้นย่อมหมายความว่า บุคคลใดก็ตามไม่สามารถอนุญาตหรือสั่งใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด หรือกระทำในสิ่งที่ฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้าได้ ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ตาม ดังเช่นกรณีข้างต้น ถือว่าการอนุญาตของท่านทั้งสองเป็นโมฆะ เพราะศาสนาไม่อนุญาตให้กระทำเช่นนั้นโดยเด็ดขาด

ส่วนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องดีงาม หรือในกรณีศึกษานั้นถือว่า เป็นสิ่งที่อนุญาตในศาสนา แต่พึงระมัดระวังการอยู่ร่วมกันเพียงสองต่อสอง เพราะนั้นถือว่าเป็นที่ต้องห้าม ส่วนเรื่องการไปไหนมาไหนด้วยกันนั้น วาญิบจะต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีที่มีมะหฺร็อมไปด้วย จึงจะเป็นที่อนุญาต


จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา