พี่น้องมาขอแต่งงาน เรารังเกียจ จะทำอย่างไร?

21 ธค. 60     946

พี่น้องมาขอแต่งงาน เรารังเกียจ จะทำอย่างไร?

คนที่เขาต้องการแต่งงานกับเรานั้น เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราและเขาเป็นลูกผู้น้อง เราเป็นลูกผู้พี่ แต่เราอายุน้อยกว่าเขา และที่สำคัญเราไม่ต้องการแต่งงานกับเขา แต่เขาก็ยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเรา ควรจะทำอย่างไร

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน 

 การแต่งงานขึ้นอยู่กับความยินยอมของฝ่ายหญิง หากฝ่ายหญิงปฏิเสธการสู่ขอไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามถือว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ ฉะนั้น แนะนำว่าให้ฝ่ายหญิงบอกปฏิเสธทางฝ่ายชายให้ชัดเจนว่า ตนเองไม่ต้องการจะแต่งงานกับฝ่ายชาย ให้ไปสู่ขอหญิงอื่นเถิด เช่นนั้นเป็นต้น

จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา