อสุจิของผู้หญิง กับน้ำหล่อลื่น ต่างกันไหม?

12 มค. 61     6935

อสุจิของผู้หญิง กับน้ำหล่อลื่น ต่างกันไหม?

อสุจิของผู้หญิง กับน้ำหล่อลื่น ต่างกันไหม?

น้ำอสุจิของเพศหญิงใช่น้ำหล่อลื่นหรือไม่?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

น้ำอสุจิของเพศหญิง คือ น้ำมะนีย์ มีสีเหลือง ส่วนน้ำหล่อลื่นเรียกว่า “มะซีย์” มีลักษณะสีขาวใส ฉะนั้น จึงมิใช่น้ำชนิดเดียวกัน

จากหนังสือ เธอไม่อาย
islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา