ผู้หญิงขอไม่ร่วมหลับนอน หลังเข้าหอคืนแรก ศาสนาว่าอย่างไร?

27 เมย. 61     5511

ผู้หญิงขอไม่ร่วมหลับนอน หลังเข้าหอคืนแรก ศาสนาว่าอย่างไร?

หากแต่งงานกันแล้ว แต่ผู้หญิงขอไม่ร่วมหลับนอนด้วยกันก่อน เนื่องจากยังไม่คุ้นกัน ศาสนาจะว่าอย่างไร?

ตอบโดย: อ. มุรีด ทิมะเสน

เมื่อฝ่ายชายขอร้องให้ฝ่ายหญิงเข้าสู่เรือนหอหรือห้องหอของเขา จำเป็นสำหรับฝ่ายหญิงจะต้องปฏิบัติตามคำขอนั้นทันที โดยไม่แสดงอาการอ้อยอิ่ง แต่มีเงื่อนไขว่า ฝ่ายหญิงจะต้องสามารถร่วมประเวณีกับฝ่ายชายได้  (เช่น นางไม่มีรอบเดือน,เจ็บป่วย หรือ กรณีอื่นๆ ซึ่งทำให้ร่วมประเวณีไม่ได้)

ส่วนกรณีที่ฝ่ายหญิง ต้องการประวิงเวลาการเข้าห้องหอ หรือ กรณีที่เข้าห้องหอแต่ยังไม่ขอร่วมประเวณี (ดังที่ถามข้างต้น) หรือ สาเหตุจำเป็นบางประการที่ไม่สามารถร่วมประเวณีได้ เช่นนี้ อนุญาตให้ฝ่ายชายปฏิบัติตามคำขอนั้นได้ ถึงแม้ว่า จะประวิงเวลามากกว่าสามวันก็ตาม เพราะท่านนบี มุฮัมมัด (ซล.) กล่าวไว้ว่า : 

“บรรดามุสลิมนั้นขึ้นอยู่ดับเงื่อนไขต่างๆ ของพวกเขา (ที่ตกลงกันไว้โดยไม่ผิดบัญญัติศาสนา)”

จากหนังสือ เธอไม่อาย
http://islamhouse.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา