เรื่องน่ารู้ ไทยมุสลิม : สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม สัญลักษณ์ศาสนาอิสลาม หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม

สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม สัญลักษณ์ศาสนาอิสลาม หลักคําสอนของศาสนาอิสลาม

อิสลาม..ใช้สัญลักษณ์ "ดาวกับเดือน" ??

ในหลักการของอิสลามนั้นไม่มีรูปสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ในสมัยก่อนเมื่อมุสลิมออกรบก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะรวมพล หรือต้องฐานทัพเพื่อทำให้มุสลิมรู้ว่าตนเองอยู่ที่ฐานนี้

พวกเขาจึงคิดหาสัญลักษณ์เป็นรูปดาวเดือนนั่นเอง

 จุดเด่นของอิสลามหนึ่งที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นคือ

" ศาสนาอิสลามไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็นสิ่งแทนศาสนาอิสลาม "

แต่ดูเหมือนว่าศาสนาอื่นจะมีสัญลักษณ์....แทนศาสนากันทั้งนั้น

ความเป็นมา :

บรรดาแม่ทัพมุสลิมต่างสรรหาสัญลักษณ์ไว้บนธงรบเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างรบพุ่งกับศัตรู, แม่ทัพมุสลิมบางคนก็ใช้ธงสีเขียวเป็นสัญลักษณ์บ้าง, บางคนก็ใช้สีสันต่างๆ กันออกไป

แต่มีแม่ทัพอยู่คนหนึ่งให้ตัวอักษรภาษาอฺรับว่า " ن " อักษรนูน ซึ่งหมายถึง รัศมี คำเต็มคือ " نور " อ่านว่า นูรฺ, โดยถือเป็นคำย่อของ " نورالله " อ่านว่า นูรุลลอฮ์ แปลว่า รัศมีของอัลลอฮ์, ภายหลังที่ใช้ตัวอักษรอาหรับว่า " ن " ภายหลังจากนั้น มุสลิมหลายคนพากันพิจารณาคำว่า " ن "

ซึ่งเส้นโค้งของตัวอักษร "นูน"คล้ายกับจันทร์เสี้ยว และจุดที่อยู่ตรงกลางคล้ายกับดวงดาว,

มุสลิมในรุ่นหลังๆ ก็ออกแบบจากตัวอักษรนูนให้กลายมาเป็นดวงดาวที่ถูกวางไว้ช่วงส่วนโค้งของจันทร์เสี้ยวตราบจนปัจจุบันนี้, ข้างต้นเป็นตำนานหนึ่งที่กล่าวถึงที่มาของสัญลักษณ์ดาวเดือน,

มุสลิมในยุคหลัง หรือในยุคปัจจุบันก็เลยนำดาวเดือนมาเป็นสัญลักษณ์ติดอยู่บนโดมของมัสญิด หรือเป็นสัญลักษณ์ไว้ตามร้านค้ามุสลิม หรือเป็นสัญลักษณ์บนธงชาติของประเทศมุสลิม ฯลฯ

แต่อย่างไรก็ตามหากสัญลักษณ์ ดาวเดือน ปรากฏ ณ ที่ใด เราเองก็สามารถแสดงได้ลำดับหนึ่งว่าสถานที่แห่งนั้นต้องมีมุสลิมอย่างแน่นอนนั่นเอง.....

bloggang.com

 

จันทร์เสี้ยว และอิสลาม

หากขับรถผ่านไปทางถนนมอเตอร์เวย์ ช่วงรอยต่อถนนพระรามเก้า จะมองเห็นร้านอาหารชื่อครัวจันทร์เสี้ยว ซึ่งขายอาหารทุกประเภททั้งไทย จีน และมุสลิม ตรงข้ามครัวจันทร์เสี้ยวเป็นมัสยิดสีขาวโอ่อ่า ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างมานานปี บนโดมอันเป็นสถาปัตยกรรมแบบอาหรับนั้น มีพระจันทร์เสี้ยวประดับอยู่ ดุจเดียวกับพระจันทร์เสี้ยวบนยอดโดมของมัสยิดทุกแห่งในประเทศไทย

ไฉนจันทร์เสี้ยว จึงเกี่ยวพันกับมุสลิมและอิสลาม ?

 แท้จริงพระจันทร์เสี้ยว หาใช่สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามไม่  หากแต่ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อถึงความเป็นมุสลิม ไม่เพียงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเท่านั้น หากแต่ดาวเดือนก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นมุสลิมด้วย เครื่องหมายดาวเดือนเริ่มปรากฎขึ้นในสมัยราชวงศ์อุสมานียะฮ์ หรืออาณาจักรออตโตมานแห่งตุรกี นัยเดียวกับการสร้างพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ออดโตมานสร้างดาวเดือนขึ้นเพื่อประดับธงทิว กองทัพมุสลิมในสงครามครูเสด

การเลือกใช้ดาวเดือน ก็ด้วยเหตุสองประการ

ประการหนึ่ง การเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอน จะเริ่มต้นด้วยการดูเดือน ซึ่งเป็นหลักปฎิบัติเฉพาะในศาสนาอิสลาม

ประการหนึ่ง เมื่อนำดาวมาติดที่เดือน จะมองเห็นเป็นรูป "ตัวนูน" อันเป็นพยัญชนะหนึ่งในภาษาอารบิค อันเป็นอักษรแรกของโองการหรือวรรคหนึ่ง จากคัมภีร์อัล-กุรอาน

"ด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ (ซบ.) ชัยชนะก็เป็นสิ่งใกล้" (อัล-กุรอาน บทที่ 61 วรรค 13)

คำว่าด้วยความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ พยัญชนะตัวแรกที่ใช้ถ้าเขียนเป็นภาษาอารบิค คือ "ตัวนูน"

ฉะนั้น เครื่องหมายดาวเดือนจึงมีค่าเสมอเพียงการบอกความเป็นมุสลิม หาใช่สัญลักษณ์หรือตัวแทนพระเจ้าหรือศาสดาที่มีไว้เพื่อเคารพบูชาไม่ การสร้างพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จนกระทั่งพัฒนาการเป็นวัตถุมงคลรูปแบบต่างๆในวันนี้ ก็มีนัยสำคัญไม่แตกต่างกัน   

ขอบขอบคุณข้อมูล สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม จาก : อิสลาม..ใช้สัญลักษณ์ "ดาวกับเดือน" ?? - bloggang.com และ
                                                                               จันทร์เสี้ยว และอิสลาม - oknation.net

พิมพ์จาก : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=30&id=19126
วันที่ : 26 กรกฎาคม 59 21:01:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com