ภายใน 5 วินาที ผลบุญเท่ากับการอ่าน 1 ใน 3 ของคัมภีร์อัลกุรอาน


มาแรงรอบสัปดาห์