เพียง 1 นาที ท่านก็ได้รับ 500 ความเมตตา


เพียง 1 นาที ก็ได้รับ 500 ความเมตตา

เราสามารถที่จะกล่าวซอละวาตให้แก่ท่านร่อซูล (ซ.ล.) ได้ถึง 50 ครั้ง ภายใน 1 นาที โดยการกล่าวคําว่า “ช็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” 50 ครั้ง อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็จะทรงสรรเสริญเราถึง 500 ครั้ง เพราะการกล่าวซอละวาตเพียงครั้งเดียว อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงตอบแทนให้ถึง 10 เท่า

หลักฐาน มีรายงานจากท่านอบฮฺรอยเราะฮ์ และ แจ้งว่า : ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

“ผู้ใดที่กล่าวซอละวาตให้แก่ฉัน 1 ครั้ง อัลลอฮ์จะทรงซอละวาตให้แก่เขา 10 ครั้ง” (บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

และอีกรายงานหนึ่ง ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

ผู้ใดที่กล่าวซอละวาตให้แก่ฉัน 1 ครั้ง อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงบันทึกให้แก่เขาถึง 10 ผลบุญ” (บันทึกโดย อิมามอัตติรมซีย์)

และบางรายงานระบุว่า : ท่านรอซูล (ซ.ล.) กล่าวว่า :

“ผู้ใดที่กล่าวซอละวาตให้แก่ฉัน 1 ครั้ง อัลลอฮจะทรงซอละวาตให้แก่เขาถึง 10 ครั้ง และลบล้างความผิดให้แก่เขาอีก 10 ความผิด และยกฐานะให้แก่ เขาอีก 10 ขั้น” บันทึกโดย อิมามอะหมัด และอันนะซาอีย์

ภายใน 1 นาที เราสามารถกล่าวซอละวาต ให้แก่ท่านรอซูล (ซ.ล.) ได้ 50 ครั้ง เราจะได้รับผลบุญ ความเมตตา การลบล้างความผิดจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และ พระองค์จะยกฐานะให้ถึงจํานวน 500 เท่า

ใน 1 เดือน มี 30 วัน เท่ากับว่าเราจะได้ รับการตอบแทนทั้งหมดนี้เป็นจํานวนถึง

500 x 30 = 15,00

ใน 1 ปี ก็จะเป็นจํานวนถึง 15,000 X 12 = 180,000

ใน 20 ปี ก็จะเป็นจํานวนถึง 180,000 x 20 = 3,600,000

ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงให้พวกเราได้รับผลบุญ ความเมตตา การลบล้างความผิดจากอัลลอฮ์ และการยกลําดับขั้นให้ดังจํานวนอันมหาศาลเช่นนี้ด้วยเถิด อามีน

อัพเดทล่าสุด

https://www.imagewell.eu/slot-gacor/https://www.japanenviro.org/slot-gacor/https://adageo.com.br/slot-gacor-maxwin/https://matricula.facmais.edu.br/https://www.imagewell.eu/slot-demo/https://businessadvise.org/slot-demo/https://usbusinessnews.org/slot-demo-gratis/https://www.japanenviro.org/togel-online/