ทุกวันนี้ วันหนึ่งๆ ผ่านไปเร็ว เวลาสั้นลง หนึ่งในสัญญาณวันกิยามะฮฺ


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์