มุสลิมร่วมรับประทานอาหารกับคนต่างศาสนิกได้หรือไม่?


เมื่อคนมุสลิมได้รับประทานอาหารด้วยกันกับคนต่างศาสนิก หรือนั่งดืมกับพวกเขา ถามว่า ฮุกุม คือ ฮารอม หรือไม่อย่างไรค่ะ ญาซากัลลอฮฮุค๊อยร่อน?


ข้อสงสัยจากสตรีท่านหนึ่ง ฮุกุม การรับประทานอาหารกับคนต่างศาสนิก

คำถาม: เมื่อคนมุสลิมได้รับประทานอาหารด้วยกันกับคนต่างศาสนิก หรือนั่งดืมกับพวกเขา ถามว่า ฮุกุม คือ ฮารอม หรือไม่อย่างไรค่ะ ญาซากัลลอฮฮุค๊อยร่อน?

คำตอบ: การนั่งรับประทานอาหารหรือดื่มกับคนต่างศาสนิกมิได้ เป็นสิ่งที่ฮามรอม! เมื่อมีความจำเป็นหรือมีสิ่งประการใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับอิสลาม เเต่ (ห้าม) นั่งกินดืมเป็นเพื่อนกับเขาโดยไม่มีที่มาจากศาสนบัญญัติ (ไม่ได้ถูกกำหนดโดยศาสนา) อาทิ นั่งกินดืมสนุกเฮฮากันกับเขา โดยไม่มีเป้าหมายเพื่ออิสลาม ซึงตรงนี้ถือว่าไม่ที่อนุญาต

ดังนั้นสิ่งที่อนุญาตที่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มด้วยกันกับคนต่างศาสนิก ได้เเก่ อันเนื่องมาจากเป็นเเขกของเราหรือเราเป็นของเขา หรือ เพื่อเผยเเพร่ศาสนาของเรา เรียกร้องสู่อัลลอฮ สู่สัจธรรม หรือเหตุผลอื่นที่เกี่ยวกับหลักศาสนา

ส่วนการรับประทานอาหารหรือดื่มด้วยกันกับคน อะห์ลีย์กีตาบ เช่น พวกนัศรอณีย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีเงือนไขใดๆในเรื่องของการนังกินเป็นเพื่อนหรื่อเกี่ยวข้องในเรื่องของความจำเป็นหรือในเรื่องเกียวกับการเเสวงหาผลประโยชน์ให้กับแอสลามหรือเรียกสัจธรรมเพือสู่อัลลอฮ, *ซึงเป็นที่อนุญาต*

ฟัตวา มัญมูอฺ ของ เชค อับดุลอาซิส บิน บาซ รอฮีมาฮุลลอฮ เลขที่ ( 9/329 )

อัพเดทล่าสุด