ชื่อของนรกแต่ละชั้นในอิสลาม


86,786 ผู้ชม


ลักษณะของนรก


นรก
 เป็นสถานที่สำหรับการลงโทษ ที่อัลลอฮฺได้จัดเตรียมไว้แก่บรรดาผู้ปฎิเสธศรัทธา  ผู้กลับกลอก (มุนาฟิก)  และบรรดาผู้ที่กระทำความผิด ในโลกอาคิเราะฮฺ


เราจะกล่าวถึงนรกอันเป็นสถานที่แห่งความหายนะ และการลงโทษในรูปแบบต่างๆ เพื่อมันจะช่วยให้เรามีความสะพรึงกลัวและได้หลีกหนีออกห่าง  เพื่อที่จะได้รับชัยชนะด้วยกับสวนสวรรค์ชั้นบรมสุขและรอดพ้นจากไฟนรกอันทารุณ  ด้วยกับการศรัทธาและการประกอบคุณงามความดี ออกห่างจากการตั้งภาคีและการฝ่าฝืนในรูปแบบต่างๆ เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺซึ่งสวนสวรรค์และขอให้รอดพ้นจากไฟนรก ต่อไปจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับไฟนรกตามที่มีปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ  
ชื่อต่างๆของนรก


ชื่อของนรกที่เป็นที่รู้จักกันดี มี 8 ชื่อ ดังนี้ 


1. อันนารฺ


“และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺและรสูลของพระองค์ และละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะให้เขาเข้านรกโดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และเขาจะได้รับการลงโทษที่ยังความอัปยศให้แก่เขา”
(อันนิสาอ์ 4/14)


2. ญะฮันนัม
 


คนทีเข้านรก ญะฮันนัม คือ คนกาฟิร มูนาฟิก คนทีมีบาป คนทีไมทำตามศาสนาและรอซูล


“และแน่นอนอัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้าเมื่อพวกเจ้าได้ยินบรรดาโองการของอัลลอฮฺ โองการเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธและถูกเย้ยหยัน ดังนั้นพวกสูเจ้าอย่าได้นั่งร่วมกับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะพูดคุยในเรื่องอื่นจากนั้น แท้จริงพวกเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็เหมือนพวกเขา แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงรวบรวมบรรดามุนาฟิกและบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหมดไว้ในนรกญะฮันนัม” (อันนิสาอฺ 4/140)


3. อัลญะฮีม
 


คนทีเข้านรก อัลญะฮีม คือ คนทีไมจ่ายซากาต คนทีลักทรัพย์สินของเราถึงกับลืม อัลออฮ และคนทีไม่เชื่อฟังพระองค์


“และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาโองการของเรานั้น พวกเขาเหล่านั้นคือชาวนรก” (อัลมาอิดะฮฺ 5/10)


4. อัสสะอีรฺ 


 
คนทีเข้านรก อัสสะอีรฺ คือ คนทีกินเงินทองของเด็กกำพร้าในทางคุมเข้ม(ซอเลม) คนทีไม่ยอมรับในสิ่นทีพระองค์สอน 


“แท้จริงอัลลอฮฺทรงสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และทรงจัดเตรียมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สำหรับพวกเขา” (อัลอะหฺซาบ 33/64)


5. สะก็อรฺ 


 
คนทีเข้านรก สะก็อรฺ คือ คนทีไมเชื่อในคำสั่งของอัลออฮ คนทีไม่เคยละหมาด คนทีไม่เคยให้ของกินกับคนลำบาก คนทีไม่เชื่อต่อวันพิพาษา(วันกียามะห์)


“วันที่พวกเขาจะถูกลากบนใบหน้าของพวกเขาลงสู่ไฟนรก (จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า) พวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษที่มีการเผาไหม้” (อัลเกาะมัร 54/48)


6. อัลหุเฏาะมะฮฺ
 


คนทีเข้านรก อัลหุเฏาะมะฮฺ คือ คนทีนินทาคนอื่น คนที่ดูถูกคนอื่น คนที่หาความอายของคนอื่น่คนขี้เหนียวหรือคนทีไม่ชอบซอดาเกาะห์ในทางของอัลออฮฺ


“มิใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก (อัลหุเฏาะมะฮฺ) และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าไฟนรก (อัลหุเฏาะมะฮฺ) นั้นคืออะไร คือไฟของอัลลอฮฺที่จุดให้ลุกโชน” (อัลฮุมะซะฮฺ 104/4-6)


7. ละซอ


คนทีเข้านรก ละซอ คือ คนทีหันหลังจากอิสลามและไม่อยากอยู่ไกล้กับศาสนาอิสลาม คนมุรตัด(คือคนทีออกจากศาสนาอิสลามไปเข้าศสนาอื่น)


“ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟที่ลุกโชน หนังศรีษะถูกลอกออก (เพราะความร้อนของไฟนรก) มันจะเรียกผู้ที่ผินหลังและหันห่างจากความจริง” (อัลมะอาริจญ์ 70/15-17)


8. ดารุลบะวาร 


“เจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้เปลี่ยนความโปรดปรานของอัลลอฮฺเป็นการปฏิเสธศรัทธา และได้นำกลุ่มชนของพวกเขาลงสู่ที่พำนักอันหายนะ นรกญะฮันนัมที่มีเปลวไฟร้อนจัดของมันและมันเป็นที่พำนักอันชั่วช้า” (อิบรอฮีม 14/28-29)

 
ที่ตั้งของนรก


“มิใช่เช่นนั้น แท้จริงบันทึกของบรรดาคนชั่วนั้นอยู่ในสิจญีน” (อัลมุฏ็อฟฟิฟีน 83/7)


จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮฺอันฮุ กล่าวว่า ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า


“...ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อวิญญาณของเขาถูกปลิดลง และถูกนำไปยังประตูของผืนดิน ผู้เฝ้าประตูกล่าวว่า เราไม่เคยพบกลิ่นใดเหม็นเหมือนกับกลิ่นนี้ ดังนั้นมันกระจายไปยังผืนดินชั้นล่างสุด”
(บันทึกโดยอัลหากิม หะดีษเลขที่ 1304, อิบนุหิบบาน หะดีษเลขที่ 3013) 


ชาวนรกจะพำนักในนั้นตลอดกาล


บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มุชริกีน และพวกมุนาฟิกต้องพำนักอยู่ในนรกตลอดกาล ส่วนผู้ฝ่าฝืนจากบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาจะอยู่ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺ  หากพระองค์ประสงค์ก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเขา หรือไม่พระองค์ก็จะลงโทษพวกเขามากน้อยตามความผิดของพวกเขา


“อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุนาฟิกชายและบรรดามุนาฟิกหญิงและผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายด้วยไฟนรกญะฮันนัม โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลมันเป็นสิ่งที่พอเพียงแก่พวกเขาแล้ว และอัลลอฮฺก็ได้ทรงให้พวกเขาห่างไกลจากความเอ็นดูเมตตาของพระองค์และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันจีรังยั่งยืน”
(อัตเตาบะฮฺ 9/68)


“แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยแก่ผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ และจะทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺแน่นอนเขาก็ได้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น” (อันนิสาอ์ 4/48) 


ลักษณะใบหน้าของชาวนรก
อัลลอฮฺ ตรัสความว่า.....


“และวันกิยามะฮฺเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺ ใบหน้าของพวกเขาดำคล้ำ ดังนั้นที่พำนักสำหรับผู้ที่หยิ่งยโสโอหังนั้นไม่ใช่นรกดอกหรือ?” (อัซซุมัร 39/60) 


“และบรรดาใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ ความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้าเหล่านั้น ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติความชั่ว” (อะบะสะ 80/40-42) 


“และในวันนั้นบรรดาใบหน้าจะเศร้าสลด มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นกับมัน” (อัลกิยามะฮฺ 75/25-25)


“ในวันนั้นมีบรรดาใบหน้าที่ต่ำต้อย  ใบหน้าที่ทำงานหนักระกำใจ  เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรง” (อัลฆอชิยะฮฺ  88/2-4)


“ไฟนรกจะเผาไหม้ใบหน้าของพวกเขา และพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวอยู่ในนรกนั้น” (อัลมุอ์มินูน 23/104)

ชื่อของนรกแต่ละชั้นในอิสลาม


จำนวนประตูนรก


“และแท้จริงนรกญะฮันนัม แน่นอนคือสัญญาของพวกเขาทั้งหมด มันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกประตูมีส่วนที่ถูกจัดไว้แล้ว” (อัลหิจรฺ 15/43-44)
ประตูนรกจะถูกปิดล้อมอย่างมิดชิด


“แท้จริงมันจะลุกไหม้คลุมบนพวกเขาอย่างมิดชิด อยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด” (อัลฮุมะซะฮฺ 104/8-9)


ความลึกของนรก


จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า เราอยู่พร้อมกับท่านท่าน รสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทันใดนั้นได้ยินมีเสียงที่น่าสะพรึงกลัว
ดังนั้นท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า "พวกท่านรู้ไหมว่านี่มันเป็นเสียงอะไร?


เขาเล่าว่า พวกเราตอบว่า อัลลอฮฺและรสูลของพระองค์รู้ดียิ่ง


ท่านกล่าวว่า นั่นเป็นเสียงของหินที่มันถูกโยนลงไปในนรกตั้งแต่ 70 ปีที่แล้ว  และในขณะนี้มันยังคงตกไหลลงจนกระทั่งถึงก้นหลุม” (มุสลิม หะดีษเลขที่ 2844) 
จากสะมุเราะฮฺ บิน ญุนดุบ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ  เขาได้ยินท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า


“แท้จริงมีส่วนหนึ่งของชาวนรกบรรดาผู้ที่ไฟนรกลุกลามถึงข้อเท้าของเขาและบางคนไฟจะลุกลามถึงเอวของเขาและบางคนจะลุกลามถึงต้นคอของเขา” (มุสลิม หะดีษเลขที่ 2845)


ความร้อนระอุของไฟนรก


1. “และผู้ใดที่อัลลอฮฺได้นำทางเขาก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง  และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขาหลงผิดแล้ว ดังนั้นสูเจ้าจะไม่พบบรรดาผู้คุ้มครองอื่นอีกเลยนอกจากพระองค์ และเราจะชุมนุมพวกเขาในวันกิยามะฮฺ ถูกลากคว่ำหน้าโดยมีสภาพเป็นคนตาบอด เป็นใบ้และหูหนวก ที่พำนักของพวกเขาคือนรกญะฮันนัม ทุกครั้งที่มันมอดเราได้เพิ่มการเผาไหม้ให้ลุกโชนแก่เขา นั่นคือการตอบแทนของเขาอย่างแน่นอน พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อโองการทั้งหลายของเราและพวกเขากล่าวว่าเมื่อเราเป็นกระดูกและร่วนยุ่ยแล้ว แท้จริงเราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นเพื่อกำเนิดใหม่ได้อย่างไร”
(อัลอิสรออ์ 17/97-98)


2. จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
“ไฟที่มนุษย์ใช้จุดอยู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจาก 70 ส่วนความร้อนของไฟนรกญะฮันนัม” พวกเขากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เท่าที่เป็นอยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วท่านรสูลุลลอฮฺ ท่านกล่าวว่า แท้จริงความร้อนของมันจะถูกเพิ่มทวีขึ้น 69 เท่า ทุกเท่าของมันจะร้อนเหมือนกันหมด”
(อัลบุคอรี หะดีษเลขที่ 806, มุสลิม หะดีษเลขที่ 182) 


3. จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านรสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า


“ไฟ (นรก) ได้ร้องทุกข์กับพระเจ้าของมันว่า โอ้พระเจ้าของฉัน ส่วนหนึ่งของฉันต่างกินอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นพระองค์ได้อนุมัติให้นรกได้ผ่อนหายใจได้สองครั้ง ครั้งหนึ่งในฤดูหนาวและอีกครั้งในฤดูร้อน และเพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดความร้อนระอุและความหนาวเหน็บอย่างหนักที่พวกท่านได้ประสบ (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ)”
(อัลบุคอรี หะดีษเลขที่ 3265, มุสลิม หะดีษเลขที่ 2843)

ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคน จงกลัวต่ออัลออฮฺเถิด และหยุดในกานทำบาปใด้แล้ว เพราะอีกไม่นานดุนยาและความสุขที่มีอยู่บนโลกนี้ก็จะหายไป และจงกลัวต่อนรกด้วย เพราะนรกนั้นอัลลอฮฺใด้เตรียมใว้ให้กับบุคคนข้างต้นที่กล่าวไป ดั้งนัน จงทำความดีเพื่ออัลออฮฺและขอดุอาร์ให้พ้นจากไฟนรกของพระองค์ด้วยเถิด อามีน...

ที่มา: https://www.islammore.com/view/996

อัพเดทล่าสุด