วิธีการอาบน้ําวาญิบ ประจําเดือน พร้อมคำเนียต อาบน้ํายกฮาดัส ผู้ชาย


ขั้นตอนวิธีการอาบน้ําวาญิบ ประจําเดือน พร้อมคำเนียต อาบน้ํายกฮาดัส ผู้ชาย การอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่ มุสลิมใหม่ควรรู้...


ขั้นตอนวิธีการอาบน้ําวาญิบ ประจําเดือน พร้อมคำเนียต อาบน้ํายกฮาดัส ผู้ชาย การอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่ มุสลิมใหม่ควรรู้...

ความหมายของ อัลหัยฎฺ หรือ เฮด

          อัลหัยฎฺ หรือ เฮด คือ เลือดธรรมชาติหรือเลือดประจำเดือนที่ทำความสะอาดมดลูด ซึ่งหลั่งออกมาจากอวัยวะเพศของสตรีในเวลาที่แน่นอน โดยปรกติแล้วระยะเวลาของการมีเลือดประจำเดือนนั้น มีหกหรือเจ็ดวัน

สภาพเดิมของเลือดอัลหัยฎฺ

          อัลลอฮฺได้สร้างเลือดอัลหัยฎฺขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารหรือประโยชน์ทางโภชนาการของทารกในท้องมารดา ด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยพบว่าคนท้องมีประจำเดือน เมื่อคนท้องคลอดออกมาเลือดดังกล่าวก็จะกลายเป็นน้ำนมที่สะสมอยู่ในเต้านมทั้งสองของมารดาด้วยเหตุนี้อีกเช่นกัน ที่ไม่ค่อยพบว่าคนที่อยู่ในระยะให้นมบุตรมีประจำเดือน ดังนั้นหากผู้หญิงคนใดปลอดจากระยะการท้องหรือระยะการให้นมบุตรแล้ว จะต้องมีเลือดประเดือนคงอยู่ในมดลูกอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ หลังจากนั้นก็จะหลั่งออกมาในทุกๆ เดือนเป็นเวลาหกหรือเจ็ดวัน ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับการหลั่งเลือดอัลหัยฎฺ ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดหรือกำหนดระยะเวลาอย่างมากได้ และไม่สามารถกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาหมดประจำเดือนได้และไม่สามารถการกำหนดระยะเวลาที่ปลอดหรือสะอาดจากหัยฏฺสองครั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดหรือระยะเวลาอย่างมากได้

ความหมายของอันนิฟาส

          อันนิฟาส คือ เลือดที่หลั่งออกมาจากอวัยวะเพศของสตรีหลังคลอดบุตรหรือหลั่งออกมาพร้อมๆ กับบุตร หรือก่อนคลอด  โดยปรกติแล้วเลือดอันนิฟาสจะมีระยะเวลา 40 วัน เมื่อสตรีคนใดหมดเลือดนิฟาสก่อนถึง 40 วันก็จำเป็นจะต้องละหมาดและถือศีลอดหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยแล้วและสำหรับสามีของเธอก็จะมีเพศสัมพันธ์กับเธอได้ และหากมีเลือดต่อไปจนถึง 60 วัน ก็ยังคงเป็นเลือดอันนิฟาสอยู่ แต่ถ้าเกิน 60 วันจะถือว่าเป็นเลือดเสีย

เมื่อวาระประจำเดือนได้หมดไป หลังคลอดบุตร หลังมีเพศสัมพันธ์ การมีญานาบะห์ หลั่งการหลั่งน้ำอสุจิ มุสลิมใหม่ และเกี่ยวกับศาสนกิจบางอย่าง เช่น อาบน้ำวันศุกร์และก่อนจะครองเอี๊ยะห์รอมในพิธีฮัจย์ เป็นต้น ….

ได้เวลาที่เราต้องอาบน้ำครั้งใหญ่ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ตามนี้

1. เหนียต (ตั้งเจตนา,นึกในใจ) ที่สำคัญเจตนาอาบน้ำอะไร ..

- ตัวอย่างเนียตอ่าบน้ำหลังหมดประจำเดือน ให้เหนี่ยตว่า ข้าพเจ้าอาบน้ำยกฮาดัษใหญ่ฟัรดูเฮด เพื่ออัลลอฮฺ

(ฟัรดู – อันเป็นข้อบังคับต้องทำ) (เฮด -ประจำเดือน)

……(ฮาดัษใหญ่ – ชำระล้างครั้งใหญ่ / ฮาดัษเล็ก – ชำระล้างแบบเล็ก นั่นก็คืออาบน้ำละหมาด)

2. กล่าวนามของอัลลอฮว่า”บิสมิลลาฮ”(ความหมายว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ)

3. ล้างมือทั้งสองข้างก่อนจุ่มน้ำในภาชนะ

4. ล้างทวารหนักและทวารเบาด้วยมือซ้าย โดยใช่มือขวาตักน้ำ

5. ล้างมือทั้งสองอีกครั้งหนึ่งด้วยสบู่

6. เริ่มอาบน้ำละหมาด

- ล้างมือ โดยเริ่มที่ข้างขวาก่อนเสมอ ขวา 3 ครั้ง แล้ว ซ้าย 3 ครั้ง

- บ้วนปากและสูดน้ำเข้าจมูกพ่นออก 3 ครั้ง

- ล้างหน้า 3 ครั้ง

- ล้างมือทั้งสองข้างจนถึงเลยข้อศอก (ขวาก่อนซ้าย) ขวา 3 ครั้ง แล้ว ซ้าย 3 ครั้ง

- เช็ดศรีษะ น้ำลูบผมและใบหูทั้งสอง 1 ครั้ง (อย่าเพิ่งล้างเท้า เก็บไว้ก่อน)

7. การใช้นิ่วขยี้รากผม (โดยมือจุ่มน้ำแล้วนำมาขยี้ให้ถึงรากของเส้นผมจนกระทั้งมั่นใจว่าทั่วทุกรากเส้นผมของศรีษะ)

8. เทน้ำรดเฉพาะศรีษะอีก 3 ครั้ง

9. เอาน้ำรดตั้งแต่หัว ผม ทั่วทั้งตัว ทุกซอกทุกมุม (สระผม ถูสบู่ เต็มที่เลยค่ะ) ให้สะอาด โดยอย่ากลับไปล้างส่วนของ(ข้อ4)ทวารหนักหรือเบาอีก เพราะจะเสียน้ำละหมาดทันที่ เรียกได้ว่า ในกระบวนการล้างนั้นห้ามทำสิ่งใดให้เสียน้ำละหมาด เช่น ฉี่หรือผายลม ฯลฯ ด้วย

10. เอาน้ำรดทั่วทั้งตัว 3 ครั้ง (หรือจะเริ่มรดน้ำด้านขวา 3 ครั้ง และด้านซ้าย 3 ครั้ง ก่อนก็ได้)

11. เมื่อสะอาดหมดแล้ว สุดท้าย ย้ายที่ยืนจากตำแหน่งเดิม และล้างเท้า 3 ครั้ง ขวาก่อนซ้าย

เมื่ออาบน้ำอย่างนี้แล้วเราก็พร้อมละหมาดได้ทันทีถ้าจะละหมาด เพราะมีน้ำละหมาดในตัว โดยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ (เฉพาะกรณีที่ถ้ายังไม่เสียน้ำละหมาดแบบที่ได้เคยบอกไป เช่น ฉี่ อึ นอนหลับโดยก้นไม่แนบสนิทกับพื้น / ผายลม ฯลฯ)

ช่วงประจำเดือนนั้น ไม่ต้องละหมาด และเมื่อเริ่มละหมาดได้ใหม่ก็ไม่ต้องละหมาดชดใช้ส่วนที่ไม่ได้ทำมาหลายวัน

แต่ช่วงถือศีลอด ถ้ามีประจำเดือน ก็ไม่ต้องถือศีลอดเช่นกัน เพียงแต่ต้องถือศีลชดใช้นอกเดือนรอมฎอน ซึ่งค่อยๆ ถือศีลอดใช้ได้ตลอดปี ตามสะดวก เพียงแต่ต้องใช้ให้หมดก่อนเริ่มถือศีลอดปีต่อไป

ร่างกายของเราจะเป็นหญิงหรือชายจะมีการสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ให้มีการหลั่งน้ำ นั่นคือ

1. น้ำวะดี คือน้ำสีขาวๆข้น มักออกภายหลังปัสสาวะ(ไม่ได้เกิดจากความรู้ทางเพศ) ถือเป็นสิ่งสกปรก ให้ทำความสะอาด บางครั้งออกมาในขณะยกของ แต่ไม่ต้องอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่

2. น้ำมะซีย์ คือน้ำไสๆ เป็นเมือก ถูกขับออกมาขณะที่มีความรู้สึกทางเพศ มีทั้งชายหญิง ชาวบ้านเรียกว่า น้ำล่อลื่น ขณะหลั่งไม่มีความรู้สึกทางเพศถือว่าเป็นสิ่งสกปรกต้องล้างทำความสะอาด แต่ไม่ต้องยกฮาดัสใหญ่

3. น้ำมะนีย์ (อสุจิ) คือ น้ำสีขาวข้น หลั่งออกมาภายหลังบรรลุความสุขสูงสุดทางเพศ ขณะหลั่งจะมีความรู้สึก, ส่วนน้ำมะนีย์ของผู้หญิงจะออกสีเหลืองใส …ถือว่าสะอาด ถ้าเปียกสมควรล้าง ถ้าแห้งให้ขูดออก และคนที่มีน้ำอสุจิออกมาจำเป็นต้องมีการอาบน้ำยกฮาดัสใหญ่

……..การหลั่งอสุจิจากฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการฝัน(เปียก) หรือหยอกเย้าหรือมอง หรือสร้างจิตนาการ กระทำการใดๆให้มันออกมา ถือว่าอยู่ในสภาพของผู้ที่ตัวไม่สะอาด และจำเป็นต้องอาบน้ำวายิบ(จำเป็นต้องอาบเป็นกรณีพิเศษ) คือการอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ทั้งสิ้น

อนึ่งน้ำวะดีย์และมะซีย์ ถ้าหลั่งออกมา วิธีทำความสะอาดคือ ให้ล้างอวัยวะเพศให้สะอาดและอาบน้ำนมาซ ถือว่าใช้ได้แล้วโดยไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัษ ส่วนน้ำมะนีย์หากหลั่งออกมา วาญิบ (จำเป็น) จะต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ (หรืออาบน้ำยกหะดัษ) หากไม่อาบน้ำญะนาบะฮฺถือว่าใช้ไม่ได้

*น้ำวะดีย์ และน้ำมะซีย์ เป็นนะญิส ส่วนน้ำมะนีย์ ไม่เป็นนะญิส

หวังว่าจะชัดเจนและนำไปใช้ได้ง่าย อินชาอัลลอฮฺ

คลิปวิธีอาบน้ำยกหะดัษ เหมือนนบี

อัพเดทล่าสุด