• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

การเล่นหวยในอิสลาม บาปหรือไม่?