• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ลืมอาบน้ำหลังมีเพศสัมพันธ์ ละหมาดใช้ได้ไหม?