• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

สัญญาณแห่งวันสิ้นโลก (สัญญาณวันกิยามะห์) ในอิสลาม