ดุอาวันศุกร์ กล่าวว่าอย่างไร พร้อมความหมาย : islamhouses


4,577 ผู้ชม

ดุอาวันศุกร์ กล่าวว่าอย่างไร พร้อมความหมาย เช้านี้คุณอ่านแล้วหรือยัง?


ดุอาวันศุกร์ กล่าวว่าอย่างไร พร้อมความหมาย

เช้าวันศุกร์คุณได้อ่านดุอาอฺตอนเช้าแล้วหรือยัง?

ดุอาอฺอ่านตอนเช้าวันศุกร์

ดุอาวันศุกร์ กล่าวว่าอย่างไร พร้อมความหมาย

คำอ่าน:  อัสตัฆฟิรุลลอฮัล ละซี ลาอิลาฮะ อิลลา ฮุวัลฮัยยุล ก็อยยูม วะอะตูบุอิลัยฮฺ

ความหมาย:  โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดสมควรแก่การเคารพสักการะอย่างแท้จริง นอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมีชีวิตเป็นอมตะ พระผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ และข้าพระองค์ขอลุกโทษต่อพระองค์

https://islamhouse.muslimthaipost.com/

อัพเดทล่าสุด