• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ดุอาวันศุกร์ กล่าวว่าอย่างไร พร้อมความหมาย