10 วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ภักดีของพระองค์อัลลอฮ์


จงทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจของคุณ ความศรัทธานั้นจะเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งทุก ๆ


1. จงทำให้ศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจของคุณ ความศรัทธานั้นจะเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งทุก ๆ สิ่งที่มุสลิมนั้นแสวงหา ซึ่งสิ่งที่จะทำเกิดศรัทธาขึ้นในหัวใจนั้น มีมากมายและหลากหลาย รวมถึงการปฏิบัติอิบาดะฮฺอย่างมากมายและการกระทำให้สิ่งที่ถูกต้อง ความศรัทธานั้นจะเป็นกุญแจสำหรับทุก ๆ การกระทำที่ดี และเป็นตัวปิดล็อคประตูของทุก ๆ ความชั่วร้าย ซึ่งความศรัทธานั้นจะให้มุสลิมได้รับในสิ่งที่เขาแสวงหาทั้งในโลกนี้และใน โลกหน้า

2. คุณจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ ดังมีรายงานว่า “ถ้าบ่าวของฉันมาหาฉัน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งการกระทำและเจตนาแล้ว ฉันก็จะมอบความรัก และความเมตตาของฉัน กลับไปยังหัวใจของเขาคนนั้น”

ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ ทรงให้การภักดีเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของมนุษย์ ดังอายะในอัลกุรอ่านความว่า

“และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์ เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า” (ซูเราะฮฺอัซซาริยาต 51:56)

3. คุณจะต้องตั้งเป้าหมาย ในการดำเนินชีวิต ในระดับที่สูงที่สุดเสมอ และทำให้เป้าหมายในการมีชีวิตของคุณนั้น เป็นไปเพื่อแสวงหาความพึงพอใจ จากพระองค์อัลลอฮฺ และพยายามต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสวนสวรรค์ หรือสวรรค์ชั้นฟิรเดาซ์ และคุณจะต้องใช้ความพยายามให้มากที่สุด เท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันสูงสุดนี้

4. คุณควรจะดำเนินชีวิต ตามรูปแบบของบุคคลต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อิสลาม ไม่ว่าจะเป็นบรรดาซอฮาบะฮฺ ตอบิอีน และบรรดาบรรพบุรุษ ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (ชาวสลัฟ)

5. คุณควรจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเวลาในช่วงนาที หรือชั่วขณะหนึ่ง หรือแม้แต่ในทุก ๆ การเต้นของหัวใจ ให้หมดไปในหนทาง ที่จะทำให้ความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น

6. คุณควรพยายามที่จะเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนดี เป็นผู้ศรัทธาที่อยู่ในหนแนวทางที่ถูกต้อง เพราะท่านนบี ได้กล่าวเอาไว้ความว่า “บุคคลนั้นจะปฏิบัติศาสนา ตามเพื่อนที่ใกล้ชิดของเขา ดังนั้น ถ้าท่านต้องจะทราบถึงศาสนาของบุคคลใด ก็ให้ท่านพิจารณาดูศาสนาจากเพื่อนของเขาเถิด”

7. ทำแต่สิ่งที่ดีงามให้มาก ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขในโลกนี้และในโลกหน้า

8. ทำการละหมาดในยามค่ำคืน ขอดุอาในช่วงเวลาก่อนรุ่งอรุณ ดังที่ท่านนบี ได้ยืนละหมาดจนกระทั่งเท้าของท่านบวม ก็เนื่องมาจากการที่ท่านต้องการ ที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺ ทั้ง ๆ ที่พระองค์อัลลอฮฺ ได้ทรงอภัยให้กับบรรดาความผิดบาปของท่านหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิด ที่ได้กระทำมาก่อนหน้านี้ และความที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

9. ดำรงไว้ซึ่งการอ่านบางส่วนของคัมภีร์อัลกุรอ่าน ในทุก ๆ วัน และทำการระลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ ซึ่งจะช่วยทำให้คุณคิด และพิจารณาถึงความหมายของอัลกุรอ่าน

10. พยายามเผยแพร่และทำการดะวะฮฺศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺ และทำงานเพื่ออิสลามให้มากเท่าที่คุณจะสามารถทำได้

ถ้าคุณต้องการที่บรรลุถึงตำแหน่งการเป็นบ่าวที่ดี ของพระองค์อัลลอฮฺ ตราบเท่าที่คุณยังมีลมหายใจอยู่แล้ว ก็ขอให้คุณปฏิบัติ ตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺ ที่ได้ทรงตรัสกับท่านนบี ดังอายะในอัลกรุอ่านนี้เถิด

“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮ์ ของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้น เพื่ออัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น” (ซูเราะฮฺอัล-อันอาม 6:162)

ดังนั้น การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺ จึงหมายถึงการที่เรายืนยันว่าจะภักดีเ ฉพาะพระองค์อัลลอฮฺ เท่านั้น ด้วยกับการปฏิบัติตน ตามอายะอัลกุรอ่านข้างต้น ด้วยกับการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ และทุก ๆ การงานนั้นกระทำไปเพื่อพระองค์อัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

กล่าวคือการจะประสบกับความสำเร็จ ในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺ จะเกิดขึ้นได้จากการทำการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ เท่านั้น ซึ่งเป็นภักดีต่อพระองค์ในทุกขณะเวลา ไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตอยู่ หรือการจะเสียชีวิต ก็เป็นไปเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ เท่านั้น

การพูดของเรา ก็จะเป็นการพูดเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากพระองค์ การกระทำของเรา ก็จะเป็นการกระทำ เพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากพระองค์ เจตนาของเราในทุก ๆ คำพูด และการกระทำ ก็จะมีเจตนาเพื่อพระองค์เท่านั้น

ซึ่งการเคารพภักดีนั้น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการก้มลงกราบในขณะละหมาดในเวลาใดๆ หรือเป็นการบริจาคจำนวนเงินเล็ก ๆ น้อยๆ หรือเป็นการถือศีลอดในบางวันของแต่ละปี หรือเป็นการกล่าวรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ ด้วยถ้อยคำเท่านั้น หาก แต่การกระทำที่จะทำให้ได้มาซึ่งตำแหน่งบ่าวผู้ภักดีนั้น เป็นรูปแบบการกระทำที่มากมาย หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและสถานที่ที่แต่ละคนกำลังดำรงชีวิตอยู่ ซึ่งนี้ถือเป็นความเมตตาจากพระองค์ที่ทรงประทานให้กับเราและผู้คนทั้งหลายใน การจะปฏิบัติการเคารพภักดีต่อพระองค์

คุณเพียงแต่มองดูในทุก ๆ การกระทำหรือในทุก ๆ สถานที่หรือทุก ๆ เวลาของคุณ หากการกระทำต่าง ๆ ของคุณนั้น จะนำมาซึ่งความพึงพอใจจากพระองค์อัลลอฮฺ และคุณคิดว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะเห็นจากคุณ นั่นก็แสดงว่า คุณเป็นบ่าวผู้ภักดีแล้ว

สุดท้ายนี้ เราวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺ ทรงตอบรับการงานที่ดีของพวกเรา และของท่าน และได้ทรงเมตตารวบรวมเราและท่าน ให้ได้อยู่ร่วมกับบรรดานบี และบรรดาเพื่อนที่ดีของบรรดานบี และบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงด้วยเทอญ

แปลโดย นูรุ้ลนิซาอฺ

อัพเดทล่าสุด