มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา


มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา ห้องละหมาด ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของบ้าน แต่เหนือสิ่งอื่นใด สำหรับมุสลิม ณ ห้องเล็กๆแห่งนี้ ....


มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา

บ้านในอุดมคติของคนทั่วไป คือ มีห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องอาหาร แต่สำหรับมุสลิมแล้วห้องที่ต้องการมากที่สุด คือ ห้องละหมาด 

ห้องละหมาด ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของบ้าน แต่เหนือสิ่งอื่นใด สำหรับมุสลิม ณ ห้องเล็กๆแห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงสุดของบ้าน ที่เรามีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ เราจึงพร้อมทำทุกสิ่งให้ดีที่สุดเพื่อห้องๆ นี้ การที่มีห้องละหมาดที่ดีและสะดวกสบาย ทำให้เรารู้สึกเหมือนสร้างพื้นที่ที่ดึงดูดความต้องการในการละหมาดอีกด้วย โดยเฉพาะเด็กๆ ในบ้านที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ในหลักศาสนา จะได้มีแรงบันดาลใจในการเพิ่มความขยันในการละหมาดอีกด้วย

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตา

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

มุมละหมาดในบ้าน ตัวอย่างห้องละหมาด สวยๆ

อัพเดทล่าสุด