จงบอกคุณลักษณะของมลาอิกะฮ์ มีจํานวนเท่าใด ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?


มาแรงรอบสัปดาห์