เสียชีวิตในห้องน้ำ ขณะถือศีลอด มีข้อชี้ขาดอย่างไร?


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์