เพราะการกระทำ มักจะสำคัญกว่าคำพูดเสมอ


มาแรงรอบสัปดาห์