• “สำนักข่าวอันดับหนึ่งของมุสลิมไทย”

ธุรกิจต้องห้ามสำหรับการเงินอิสลาม